Uvjeti i način studiranja

Natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studij

Preddiplomski sveučilišni studijski program „Hotelijerstvo i gastronomija“ traje šest semestara.  Ukupno opterećenje iznosi minimalno 180 ECTS bodova. Program se izvodi kroz obvezne predmete (na svim godinama studija) i kroz izborne predmete (2 i 3 godina).

Dio opterećenja studenata se odnosi na stručnu praksu u hotelskim, ugostiteljskim i sličnim organizacijama. Opterećenje stručnom praksom iznosi 7 ECTS-a, odnosno 210 studijskih sati. Stručna praksa se izvodi pod nadzorom nositelja predmeta i mentora iz organizacije u kojoj se provodi stručna praksa.

Upis u prvu godinu studija provodi se u okviru upisnih kvota koje odobrava Senat Sveučilišta u Splitu. Predviđena upisna kvota u prvu godinu preddiplomskog studija prema predloženom programu je 30 polaznika. Studenti studiraju u statusu redovitog studenta.

Studenti moraju izabrati minimalno 180 ECTS bodova, a imaju pravo u sklopu školarine izabrati predmete u iznosu od dodatnih 5 ECTS‑a.