Naputak za studentske referade vezano za postupak izdavanja dokumentacije potrebne za prijavu na Natječaj za stipendije Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2021./2022.

Poštovane kolegice i kolege,

  1. Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija se mogu podnijeti i elektroničkim putem u elektroničkom obliku istovremeno i na službene adrese elektroničkih pošta studentskih referada sastavnica/samostalnih studija i na službene adrese elektroničkih pošta sastavnica/samostalnih studija (s naznakom za studentsku referadu), a isključivo u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisima podnositelja (za prijavu i sve druge obrasce). Nakon toga, sastavnica/samostalni studij ispunjava odgovarajuću potvrdu, potpisuje je kvalificiranim elektroničkim potpisom i pečatila kvalificiranim elektroničkim pečatom (ako ima sve tehničke pretpostavke), ili se potpisuje vlastoručnim potpisom i pečatila klasičnim pečatom, a u oba slučaja sve ono što je poslao student te svoju potpisanu i pečatiranu potvrdu sastavnica/samostalni studij šalje na adresu elektroničke pošte protokol@unist.hr, s time da je sastavnica/samostalni studij koja je potvrdu potpisala i pečatila ručno, dužna odmah dostaviti Sveučilištu i izvornik potvrde (u fizičkom obliku).

 

2. Prosjek ocjena koji se upisuje u obrazac K2 je težinski i treba biti zaokružen na tri decimale. Prosjek se odnosi na sve prethodne godine studija, ponderiran prema broju ostvarenih ECTS.

Ako se radi o 2. godini diplomskog studija navodi se samo jedan prosjek za preddiplomski i diplomski studij i to prema formuli:

Prosjek ocjena na preddiplomskom x broj ostvarenih ECTS na preddiplomskom + prosjek ocjena na diplomskom x ECTS na diplomskom

Ukupni broj ECTS (preddipl+dipl)

                                         Npr. :  4,65 x 182+4,94 x 60 /242 =4,72

 

  1. Za studente prve godine (Obrazac K1).  Ukupan broj bodova temeljem kojih je ostvareno pravo upisa (sadržava u sebi sve elemente: ostvarenog rezultata sa državne mature + posebna dostignuća+.....).
  2. Nije potrebno ovjeravati dokumentaciju kod javnog bilježnika.
  3. Obrasci za 1. i 2. Kategoriju  su ujedno Prijava za natječaj za stipendije.

 

S poštovanjem.

 

                                                                                                         Voditeljica ureda za nastavu

                                                                                                                     Gabrijela Budimir