Prehrana i smještaj

Prehrana i smještaj

Studentski centar već više od 50 godina brine o studentskom standardu studenata Sveučilišta u Splitu. Temeljne djelatnosti koje organizira Studentski centar su:

  • smještaj
  • prehrana
  • povremeno zapošljavanje - student servis

Smještaj studenata organiziran je u tri studentska doma s 1231 ležajeva.

Studentski dom „HOSTEL SPINUT“ ima kapacitet od 223 kreveta, od kojih su tri jednokrevetne sobe namijenjene i prilagođene za studente s invaliditetom. Smješten je na adresi Spinutska bb.

Studentski dom „BRUNO BUŠIĆ“ ima kapacitet od 403 kreveta, smješten je na adresi Spinutska 37.

Studentski dom u Kampusu moderni novootvoreni dom sa 605 ležajeva.

Privatni smještaj – Redoviti studenti koji stanuju kao podstanari imaju pravo na subvencionirani privatni smještaj odnosno potporu i pokriće dijela troškova u privatnom smještaju.

Pravo na povlaštenu odnosno subvencioniranu prehranu ostvaruju svi redovni studenti, a to svoje pravo mogu konzumirati u 4 restorana i to u Hostelu „Spinut“, na Ekonomskom fakultetu, na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije te u kantinama na Fakultetima (Pravnom, Prirodoslovno-matematičkom, Filozofskom i Medicinskom) u kojima se dnevno priprema oko 4.500 obroka pripremljenih po kvalitetnim nutricionističkim zahtjevima i u skladu sa studentskim normativima propisanim od strane MZOS-a.

Student-servis je služba Studentskog centra koja se bavi posredovanjem u privremenom i povremenom zapošljavanju redovitih studenata. Putem službe Student-servisa godišnje na području Splita pronalazi posao više od 7. 000 studenata, a zarada koju tim putem ostvare poboljšava njihov standard i društvenu angažiranost.

Studentski centar - http://www.scst.hr/