Obavijest o testiranju - Projekt postakademskog zapošljavanja

Obavijest o testiranju - Projekt postakademskog zapošljavanja
Obavještavaju se studenti koji su se prijavili na Natječaj  za upis 1. generacije studenata na Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2014./2015., da će se testiranje obaviti  u petak 3. srpnja s početkom u 10:00 sati na Franjevačkom klerikatu u Splitu, Put iza nove bolnice 10 c. Ukoliko prijavljeni studenti ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na Natječaj.