O projektu

Sveučilišta u Splitu i Zagrebu, uz pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te Ministarstva rada i mirovinskog sustava pokretači su projekta postakademskog zapošljavanja studenata. 

Program postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata predstavlja interdisciplinaran pristup u stvaranju, selektiranju i praćenju mladih poduzetnika koji započinje prilikom upisa studenata na sveučilište. Program će razvijati njihove upravljačke sposobnosti i interdisciplinarne vještine za samostalno vođenje gospodarskih subjekata, uz potporu sustava aktivnog mentoriranja, informatičkog rada i internacionalizacije iskustava potrebnih za potrebe Programa postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata. Program je osmišljen s ciljem pružanja studentima svih potrebnih znanja, vještina i sposobnosti, nužnih za aktivno djelovanje u procesu zapošljavanja/samozapošljavanja. Cilj Programa postakademskog zapošljavanja i stjecanja upravljačkih sposobnosti studenata je provedba nastavnog, znanstveno-istraživačkog, umjetničko-stvaralačkog i stručnog rada na načelima poštivanja kontrole, osiguravanja kvalitete i EU standarda te cjelovit razvoj studenata tijekom studiranja te postakademskog praćenja i cjeloživotnog učenja. Zajednički interesi svih potpisnika ovog Sporazuma su: omogućavanje studentima polaznicima edukacijskog programa razvoj njihovih inovativnih ideja, poduzetničkih projekata kao i njihova primjena u znanosti, umjetnosti i gospodarstvu; podizanje razine zapošljivosti studenata, osnivanje na znanju zasnovanih gospodarskih subjekata te razvoj akademskog poduzetništva, razvojem tehnologija i inovacija doprinositi razvoju društva u cjelini.

Sveučilište u Splitu organizira edukativni program s ulaznim testiranjem poduzetničkih sklonosti u kojemu tijekom pet akademskih godina u tzv. međusemestrima (ljetnoj školi)  student tijekom prve dvije godine studija sluša pravno-ekonomske module, a tijekom treće godine studija odrađuje ciljano praksu u zemlji i/ili inozemstvu kroz Erazmus razmjenu. U ovom razdoblju student mora iznjedriti određenu poslovnu ideju kojom u tijeku četvrte godine studija preko burze mentora i poduzetnika traži partnere i voditelja-mentora koji će mu biti glavni oslonac u razradi poslovne ideje. Tijekom pete godine studija razrađenu poslovnu ideju predstavlja tehnološkom vijeću koje daje procjenu vrijednosti te prihvaća ili odbacuje poslovni koncept. Ukoliko dobije zeleno svjetlo, student ima pravo koristiti fond sredstava koji se formira iz njegove osiguravajuće police koja se namjenski uplaćuje i koja tijekom pet akademskih godina postaje temeljni kapital za podizanje povoljnog poduzetničkog kredita. Sve se isključivo namjenski koristi uz maksimalni nadzor i kontrolu. U cijeli projekt uključeni su dionici, od studentskih organizacija, do gradova, županija, nekoliko ministarstava, HGK, HZZO, banaka, osiguravajućih kuća, mediji i brojni drugi dionici bez čijeg učešća projekt ne može uspjeti. Stoga je projekt i svojevrsni test sinergijskog potencijala našega društva u cjelini.

VODIČ KROZ PROJEKT POSTAKADEMSKOG ZAPOŠLJAVANJA

PREZENTACIJA PROJEKTA POSTAKADEMSKOG ZAPOŠLJAVANJA


Post akademsko zapošljavanje