Studentske udruge i druge studentske organizacije upisane u Evidenciju studentskih organizacija Sveučilišta u Splitu

Studentska udruga osnovana 2008. godine ne želi se zadovoljiti samo postojanjem i djelovanjem na papiru – upravo kao što želi potaknuti sve svoje članove i svekoliku studentsku populaciju na učenje koje se ne ograničava na knjige. Cilj je udruge, dakle, animirati prosječnog studenta na rad na sebi, kojeg će postići radeći i učeći u polju širem od onog koje obuhvaća gradivo fakulteta kojeg polazi; priključivši se Udruzi, svatko će, ovisno o afinitetima, imati priliku okušati se u novinarskom, marketinškom, humanitarnom, informatičkom ili radu na radiju.

SDU (osnovana 2010. godine) nastala je po uzoru na debatne unije u Berlinu, Oxfordu i Cambridgeu. SDU je udruga studenata Sveučilišta u Splitu koji su do sada sudjelovali na mnogim međunarodnim i svjetskim natjecanjima na kojima su upoznali debatne klubove iz cijelog svijeta te njihove kulture i načine argumentiranja. Cilj SDU i njezinih članova je promicanje, razvijanje i unaprjeđenje debate, govorničkih vještina te unaprijeđivanje kvalitete javnih govora i promicanje kritičkog mišljenja među hrvatskim studentima i akademskim građanima.

Osnovana je sa ciljem savjetovanja u pitanjima važnim za uspješno studiranje kroz izravnu komunikaciju i pružanje informacijske potpore članovima udruge, te s ciljem aktivne suradnje i sudjelovanja u akcijama i programima sa fakultetima Sveučilišta u Splitu, studentskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Na dan svetog Nikole 6. prosinca 2013. grupa studenata Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, smjera Pomorske tehnologije jahta i marina osnovala je Udrugu Invictus mare, kao neprofitnu udrugu koja okuplja ambiciozne i kreativne studente Pomorskog fakulteta. Osnovni ciljevi Udruge su promicanje pomorskih tehnologija jahta i marina kao struke, poticanje i unapređenje kulturnih, zabavnih, sportskih i edukativno-istraživačkih djelatnosti studenata; te doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga potiče istraživačke djelatnosti u pomorstvu i nautičkom turizmu, organiziranje stručnih izleta za svoje članove, organiziranje tribina, skupova, seminara i sl., pokretanje projekata koji imaju za cilj unapređenje pomorstva i studentskog života, aktivnu suradnju i sudjelovanje u akcijama i programima sa studentskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

UPS je nevladina i neprofitna udruga studenata Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje i Ekonomskog fakulteta u Splitu okupljenih s ciljem projektiranja i konstruiranja trkaćeg bolida za međunarodno natjecanje Formula SAE za studente diljem svijeta. Mladi studenti Strojarstva, Elektrotehnike i Poslovne ekonomije putem ovog projekta usavršavaju svoje performanse i teoretska znanja kroz razvoj marketinga proizvoda, upravljanje vremenom, upravljanje projektima, team building, budžetiranje, prezentacijske vještine te druge segmente upravljanja.

Udruga je osnovana s ciljem uključivanja mladih u društveni i politički život zajednice, stvaranja prostora za izražavanje diverziteta mišljenja i stavova, promicanja kritičke misli, podizanja intelektualne svijesti i interkulturalne afirmacije. Tijekom godina postojanja inicijative i sada udruge, SplitMisli je organizirala i provela brojna javna događanja i aktivnosti u Splitu, poput okruglih stolova, tribina, rasprava, predavanja i radionica.

Osnovni sadržaj djelatnosti udruge jest sudjelovanje u sportskim natjecanjima, sportska poduka, sportska rekreacija, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, upravljanje sportskim objektima te promocija sporta i zdravog načina življenja.

Djelatnost Udruge je usmjerena na promicanje, unaprijeđenje, omasovljenje i organizirani razvitak športa na sveučilištu; planiranje i programiranje razvoja sveučilišnog športa; objedinjavanje i usklađivanje aktivnosti svojih članica; sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja studentskog športa; suradnju s drugim studentskim zajednicama i športskim udrugama; obavljanje drugih djelatnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom.

Studentski je i sveučilišni klub nastao kao projekt Splitskog sveučilišnog sportskog saveza i Sveučilišta u Splitu, a utemeljen je na tradiciji futsal reprezentacije Sveučilišta i iznikao je iz nacionalne sveučilišne UniSport Futsal lige.

Za klub volonterski nastupaju bivši i sadašnji studenti, a dugoročni cilj osnivanja ovakvih sveučilišnih klubova jest uspostavljanje u hrvatskom sportu revolucionarnog sustava, koji će omogućavati pravi razvoj dualnih karijera, odnosno da sportaši bez zaostajanja u sportskom razvoju mogu nesmetano studirati te se po završenom studiju usmjeriti prema karijeri u profesionalnom sportu ili radu u struci.

Projekt Sveučilišta u Splitu i Splitskog sveučilišnog sportskog saveza započeo je prije godinu i pol potpisivanjem sporazuma s KK Splitom u kojem je dogovoreno formiranje sveučilišnog kluba, ujedno i B ekipe Splita koja će biti kombinacija studenata, alumnia te najperspektivnijih juniora Splita koji bi na takav način dobili mogućnost afirmacije na seniorskoj razini te veliki broj jakih utakmica što je prepoznato kao iznimna važnost za njihov sportski razvoj. Daljnji nastavak projekta veže se, ne samo za sportski razvoj igrača koji su do sada nastupali za ovaj klub, nego i za njihov obrazovni, odnosno akademski razvoj. Krajnji cilj projekta je da svi trenutni juniori KK Splita studiraju na Sveučilištu u Splitu, nastupaju za Universitas Split u nacionalnim sportskim ligama, a za Sveučilište u Splitu na sveučilišnim natjecanjima.

Udruga se dijeli na nekoliko sekcija kao što su: sekcija za košarku, sekcija za odbojku, sekcija za mali nogomet, sekcija za sportove na vodi, sekcija za stolni tenis, sekcija za šah....

Osnovna djelatnost i ciljevi udruge jesu planiranje rada i razvitka sporta, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih natjecanja, poduka mladeži, pripremanje svojih članova za sudjelovanje na natjecanjima i sl.

Erasmus studentska mreža Hrvatska je neprofitna, studentska, volonterska organizacija koja se temelji na načelima Erasmus Student Network AISBL čije je sjedište u Brusselsu. Dio je najveće studentske mreže u Europi, prisutna u 900 institucija visokog obrazovanja, više od 40 zemalja, 40 000 članova te svake godine pomaže 220 000 međunarodnih studenata na razmjeni. 

ESN Hrvatska je 2017. osvojila svoju treću STARland nagradu u Berlinu, što znači da je trenutno najbolja i prva ESN država od oko 40 država u Europi. Sastoji se od 6 podružnica - Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Split, Zadar i Zagreb. Zalaže se za kvalitetu mobilnosti u području Europskog visokog obrazovanja, motivira lokalne studente na odlazak u inozemstvo te rješava neugodne faktore kako bi njihov boravak bio što ugodniji. Također aktivno surađuju sa Agencijom za mobilnost i programe EU.

SKAC_ST je neprofitna udruga civilnog društva koju su osnovali i koju vode studenti i mladi radnici okupljeni oko raznih projekata koje sami pokreću, vode i realiziraju, a koji se bave mladima u duhu kršćanskoga svjetonazora, s posebnim naglaskom na studente. Udruga djeluje na području splitskog Sveučilišta, grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije. U udruzi je uključeno i evidentirano 170 redovnih članova, preko 500 stalnih polaznika raznih projekata i 50-ak najaktivnijih članova koji su voditelji projekata. Rad SKAC_ST-a je potaknut suvremenom zbiljom koja danas dotiče i zahvaća svakog mladog čovjeka te je inspiriran suvremenim znanstvenim napretkom usmjerenim prema čovjeku i za dobrobit čovjeka, Svetim pismom, tradicijom Crkve te njezinim socijalnim naukom.

Udruga Financijski klub Split je osnovana u svrhu okupljanja prvenstveno studenata, ali i drugih zainteresiranih za razvoj i unapređenje vlastitog financijskog obrazovanja kroz provedbu projekata i edukacija vezanih uz financijsku djelatnost te prenošenje tog znanja drugima.

Udruga mladih, entuzijastičnih ljudi sa željom da drugima pruži nova znanja i s njima podijeli svoja iskustva s informatičkih natjecanja i iz poslovnog svijeta.

Članovi DUMP-a su ostvarili zapažene rezultate na poznatim međunarodnim i domaćim informatičkim natjecanjima. Projekti s kojima dumpovci sudjeluju na natjecanjima odlična su prilika za stjecanje konkretnih, tehnika i vještina koje se kao praktična znanja kroz mentorstvo prenose manje iskusnim članovima. Svako natjecanje, svaki projekt donose nova iskustva, nova znanja i nove tehnike koji se najbolje prenose drugima putem predavanja koja su jedna je od stalnih aktivnosti DUMP-a. Uz predavanja i natjecanja, organiziraju se neformalna i zabavna druženja.

Udruga studenata povijesti „Toma Arhiđakon“ osnovana je 30. svibnja 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Splitu. Cilj Udruge promicanje je i popularizacija povijesti te poticanje međunarodne suradnje studenata povijesti u svrhu povijesnog istraživanja, upoznavanja studenata povijesti i šire javnosti o lokalnoj povijesti (grada Splita i šire okolice), povijesti Dalmacije i Hrvatske te o njihovoj kulturnoj baštini i povijesti svakodnevice.

Udruga je članica ISHA-e, Međunarodnog udruženja studenata povijesti te na međunarodnom nivou koristi naziv ISHA Split.

Od osnutka, Udruga svoje ciljeve ostvaruje različitim djelatnostima: sudjelovanjem na seminarima i organizacijom istih, posjećivanjem povijesnih institucija (muzeja, galerija i knjižnica), organiziranjem književnopovijesnih večeri te raznih izleta na arheološka nalazišta i druge zanimljive lokacije.

Osnovan s ciljem organizacije plesnih manifestacija uz promicanje plesne tehnike i vještina, te okupljanje studenata, plesača, koreografa, pedagoga, glazbenika i ostalih djelatnika vezanih uz plesnu umjetnost, organiziranje plesnih tečajeva i radionica, organizacije djelovanja, edukacije i poticanja na usavršavanje članova, brigu o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova.

Najveća studentska organizacija s više od 45000 članova u 107 zemalja svijeta - međunarodna platforma koja mladim ljudima omogućuje istraživanje i razvoj svojih liderskih potencijala. Članovi su zainteresirani za liderstvo, management i pitanja svjetskog značaja. U Hrvatskoj postoji od 1953, a danas je aktivno pet lokalnih odbora: Split, Zagreb, Rijeka, Osijek i Varaždin. Kroz organizaciju na nacionalnoj razini je od osnutka prošlo više tisuća ljudi koji su i nakon ulaska u poslovni svijet uključeni u rad organizacije kao alumni. 

Lokalni odbor u Splitu je osnovan 1973. godine. Ured se nalazi na Ekonomskom fakultetu koji je i aktivni partner lokalnog odbora od njegova osnutka.Kvalitetu koju AIESEC nudi u Splitu prepoznaju partneri iz poslovnog sektora - neka od najuglednijih poduzeća u Splitu.

Europska udruga studenata prava najveća je svjetska neprofitna i nepolitička udruga studenata prava i mladih pravnika osnovana 1981. u Beču. Svoje podružnice ima u 41 europskoj zemlji te okuplja više od 25000 članova s preko 180 fakulteta.

Dio velike ELSA-ine obitelji je i Pravni fakultet u Splitu na kojem je lokalna podružnica osnovana još 1989. godine, dok je na pravnom fakultetu u Zagrebu osnovana 1986. godine, a u Rijeci i Osijeku tijekom 1990. i 1991. Netom nakon osamostaljenja Republike Hrvatske početkom 1992. osnovana je i ELSA Hrvatska.

Osnovni cilj udruge jest razvitak i promicanje tehničkog znanja te inženjerskih i poslovnih vještina kroz praktične projekte iz područja aeronautike i srodnih disciplina, proširivanje znanja i sposobnosti iz područja aerotehnike, aerodinamike i srodnih područja čime se doprinosi stjecanju kompetencija članova.

Udruga IMEF okuplja studente informatičkog menadžmenta Sveučilišta u Splitu u cilju promicanja i razvitka informatičkog menadžmenta, doprinosa razvoju i obrazovanju studenata te djelovanju na povezivanju gospodarstva i studenata. Te ciljeve ostvaruju putem organiziranja predavanja, radionica, konferencija, seminara i drugih sličnih događanja, suradnjom s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama te posjećivanjem stručnih studentskih skupova i konferencija u zemlji i inozemstvu, mentorstvom naših članova i slično.

Organizacija studenata dentalne medicine Splita je osnovana 2017. godine u Splitu. Ciljevi organizacije su: predstavljanje studenata dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, priključenje Europskoj organizaciji studenata dentalne medicine, sudjelovanje u projektima razmjene i suradnje studenata i promocija studija Dentalne medicine.

Osnovna djelatnost udruge se odnosi na osmišljavanje i provođenje programa kulturnog, zabavnog, edukativnog i sadržaja za studente te manifestacije istog ili sličnog sadržaja, organiziranje prigodnih seminara i skupova, suradnja sa udrugama sličnih ciljeva.

Osnovana je sa ciljem promicanja, razvitka, unaprijeđenja i zalaganja za utemeljenje trajne kulturne i umjetničke institucije, te poticanje stvaralaštva radi zadovoljavanja kulturnih i umjetničkih interesa, poticanje članova na zajedništvo i zajedničku suradnju, organiziranje kulturnih i umjetničkih manifestacija poput dizajnerskih festivala, izložbi, javnih kampanja te drugih sličnih aktivnosti.

Studentska sekcija za neuroznanost je službena studentska sekcija koja je pod izravnom ingerencijom Medicinskog fakulteta u Splitu, koja ima potreban potencijal za doprinijeti raznolikosti i bogatstvu iskustva studiranja na tom fakultetu. Svrha i cilj ove organizacije je okupiti zainteresirane studente Medicinskog fakulteta u Splitu, ali i drugih biomedicinskih i srodnih fakulteta u jednu jedinstvenu platformu unutar koje će se promovirati znanje, edukacija, međusobna suradnja i najviši standardi neuroznanosti.