e-savjetovanja

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
Sustav za pripravu i karakterizaciju polimera
Sveučilište u Splitu
Potrošni laboratorijski materijal
Sveučilište u Splitu
Rekonstrukcija potkrovlja
Sveučilište u Splitu
Potrošni laboratorijski materijal
Sveučilište u Splitu
Laboratorijski namještaj
Sveučilište u Splitu
Računalna i laboratorijska oprema
Sveučilište u Splitu
Laboratorijski uređaji
Sveučilište u Splitu
Laboratorijski uređaji
Sveučilište u Splitu
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
Sveučilište u Splitu
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
Sveučilište u Splitu
Laboratorijski namještaj
Sveučilište u Splitu
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka