e-savjetovanja

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Savjetovanje i zaštita intelektualnog vlasništva
Sveučilište u Splitu
Računala i računalna oprema
Sveučilište u Splitu
Računalna oprema
Sveučilište u Splitu
Računalna i laboratorijska oprema
Sveučilište u Splitu
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala
Sveučilište u Splitu
Sustav za pripravu i karakterizaciju polimera
Sveučilište u Splitu
Potrošni laboratorijski materijal
Sveučilište u Splitu
Rekonstrukcija potkrovlja
Sveučilište u Splitu
Potrošni laboratorijski materijal
Sveučilište u Splitu
Laboratorijski namještaj
Sveučilište u Splitu
Računalna i laboratorijska oprema
Sveučilište u Splitu
Laboratorijski uređaji