e-savjetovanja

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
VV/10/2020-A
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
3.6.2020. 0:01:00 06.07.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
Laboratorijski uređaji
Sveučilište u Splitu
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
Sveučilište u Splitu
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
Sveučilište u Splitu
Laboratorijski namještaj
Sveučilište u Splitu
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
Sveučilište u Splitu
Računala i računalna oprema
Sveučilište u Splitu
Sustav za odrzavanje i operiranje pokusnih zivotinja
Sveučilište u Splitu
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
Sveučilište u Splitu
Uredski namještaj
Sveučilište u Splitu
Potrošni laboratorijski materijal
Sveučilište u Splitu
Oprema za istraživanja u pomorstvu