Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
VV/3/2020
Sustav za pripravu i karakterizaciju polimera
25.9.2020. 0:01:00 27.10.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/16/2020
Potrošni laboratorijski materijal
22.9.2020. 0:01:00 13.10.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/5/2020
Laboratorijski uređaji
4.9.2020. 0:01:00 11.10.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/1/2020
Rekonstrukcija potkrovlja
13.8.2020. 0:01:00 03.09.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/2/2020-A
Laboratorijski namještaj
7.7.2020. 0:01:00 12.08.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/13/2020
Računalna i laboratorijska oprema
3.7.2020. 0:01:00 12.08.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/10/2020-A
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
3.6.2020. 0:01:00 06.07.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/12/2020
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala
3.6.2020. 0:01:00 06.07.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/9/2020
Računala i računalna oprema
23.4.2020. 0:01:00 26.05.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/08/2020
Sustav kontrole kretanja i tehnička zaštita video nadzorom
1.4.2020. 0:01:00 23.04.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/11/2020
Sustav za održavanje i operiranje pokusnih životinja
1.4.2020. 0:01:00 12.05.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/10/2020
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
27.3.2020. 0:01:00 28.04.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/15/2020
Usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme
12.3.2020. 0:01:00 31.03.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/08/2020
Uredski namještaj
5.3.2020. 0:01:00 07.04.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/03/2019
Potrošni laboratorijski materijal
14.2.2020. 0:01:00 10.03.2020. sklopljeni ugovori
12345678