Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
VV/9/2020
Računala i računalna oprema
23.4.2020. 0:01:00 26.05.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/08/2020
Sustav kontrole kretanja i tehnička zaštita video nadzorom
1.4.2020. 0:01:00 23.04.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/11/2020
Sustav za održavanje i operiranje pokusnih životinja
1.4.2020. 0:01:00 12.05.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/10/2020
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
27.3.2020. 0:01:00 28.04.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/15/2020
Usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme
12.3.2020. 0:01:00 31.03.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/08/2020
Uredski namještaj
5.3.2020. 0:01:00 07.04.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/03/2019
Potrošni laboratorijski materijal
14.2.2020. 0:01:00 10.03.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/01/2020
Oprema za istraživanja u pomorstvu
13.2.2020. 0:01:00 16.03.2020 postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/05/2019-A
Računala i računalna oprema
10.1.2020. 0:01:00 10.02.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/15/2019-A
Sustav za masenu kromatografiju
10.1.2020. 0:01:00 10.02.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/30/2019
Stručni nadzor gradnje
27.12.2019. 0:01:00 17.01.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/12/2019-A
Sustav za održavanje i operiranje pokusnih životinja
19.12.2019. 0:01:00 20.01.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/09/2019
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala
19.12.2019. 0:01:00 20.01.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/26/2019
Usluga tiskanja i distribucije sveučilišnog lista „Universitas“
10.12.2019. 0:01:00 07.01.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/29/2019
Građevinsko-obrtnički, strojarski i elektroinstalacijski radovi za dizalice topline i solare
5.12.2019. 0:01:00 07.01.2020. postupci u tijeku
12345678