Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
MV/28/2019
Adaptacija prostorija laboratorija u svrhu implementacije opreme i hladna soba
15.8.2019. 0:01:00 04.09.2019. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/15/2019
Sustav za masenu kromatografiju
25.7.2019. 0:01:00 26.08.2019 postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/02/2019 - A
Uređaj za mjerenje zeta potencijala
12.7.2019. 0:01:00 02.08.2019. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/01/2019 - A
Uređaj za termoforezu
13.6.2019. 0:01:00 04. srpnja 2019. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0019170
Usluga savjetovanja u provedbi javne nabave projekta KK.01.1.1.02.0018
8.5.2019. 0:01:00 10.06.2019. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0001644
Difraktometar - XRD modularni sustav
18.1.2019. 0:01:00 19.02.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0001248
Sustav za masenu kromatografiju
14.1.2019. 0:01:00 12.02.2019. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0000968
Zeta potenciometar
11.1.2019. 0:01:00 08.02.2019. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
15.02.2019.
Termoforeza
8.1.2019. 0:01:00 15.02.2019. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029969
Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstva materijala
29.10.2018. 0:01:00 16.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029856
UNIVERSITAS – hrvatske sveučilišne novine
29.10.2018. 0:01:00 16.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029713
Software za provedbu organizacijske reforme
26.10.2018. 0:01:00 15.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027664
Namještaj
9.10.2018. 0:01:00 29.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027640
Simulatori
9.10.2018. 0:01:00 05.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027574
Uređaj za znanstveno-istraživačka ispitivanja polimernih kliznih ležajeva
9.10.2018. 0:01:00 20.11.2018. poništeni postupci
123456