Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
N-16-M-148735-141211
Usluga tiskanja i distribucije
15.12.2011. 21.12.2011. do 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-108319-010311
Opremanje namještajem "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
2.3.2011. 18.04.2011. u 12:00 h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-106477-170211
Opskrba električnom energijom prostora Sveučilišta u Splitu
18.2.2011. 23.02.2011. u 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-100795-110111
Usluga tiskanja i distribucije
12.1.2011. 27.01.2011. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-135733-230910
Usluge davanja kredita
24.9.2010. 15.10.2010. do 10:00h poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
N-16-M-105661-160210
Usluge mobilne telefonije
17.2.2010. 26.02. 2010. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-105407-150210
Studentski indeksi
16.2.2010. 22.02.2010. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-153007-181209
Usluga tiskanja i distribucije
21.12.2009. 08.01.2010. sklopljeni ugovori
Prvi2345678911