Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029713
Software za provedbu organizacijske reforme
26.10.2018. 0:01:00 15.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027664
Namještaj
9.10.2018. 0:01:00 29.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027640
Simulatori
9.10.2018. 0:01:00 05.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027574
Uređaj za znanstveno-istraživačka ispitivanja polimernih kliznih ležajeva
9.10.2018. 0:01:00 20.11.2018. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0026512
Uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka
1.10.2018. 0:01:00 29.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0026014
Usluge izrade projektne dokumentacije za pripremu projekta u sklopu programa Obzor 2020
24.9.2018. 0:01:00 12.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0024548
Uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala
12.9.2018. 0:01:00 10.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0024145
Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić u Splitu
10.9.2018. 0:01:00 09.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0019258
Strojevi za obradu podataka, i to HPC klaster-računalo, osobna računala i softver za upravljanje projektom
23.7.2018. 0:01:00 09.10.2018. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0017927
Uređaji za pripremu i karakterizaciju uzoraka
9.7.2018. 0:01:00 06.08.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0015897
Uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka
20.6.2018. 0:01:00 17.7.2018. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0013788
Uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala
28.5.2018. 0:01:00 27.06.2018. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2--0011929
Rekonstrukcija – nadogradnja i dogradnja studentskog doma Bruno Bušić, anagrafske oznake Spinutska 37 u Splitu
11.5.2018. 0:01:00 08.06.2018. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0011289
Licenca za programski paket MATLAB Total Academic Headcount license
2.5.2018. 0:01:00 23.5.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0010097
Stručni nadzor nad radovima
20.4.2018. 0:01:00 11.05.2018. sklopljeni ugovori
1234567