Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
VV/10/2020
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
27.3.2020. 28.04.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/15/2020
Usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme
12.3.2020. 31.03.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/08/2020
Uredski namještaj
5.3.2020. 07.04.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/03/2019
Potrošni laboratorijski materijal
14.2.2020. 10.03.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/01/2020
Oprema za istraživanja u pomorstvu
13.2.2020. 16.03.2020 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2019-A
Računala i računalna oprema
10.1.2020. 10.02.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/15/2019-A
Sustav za masenu kromatografiju
10.1.2020. 10.02.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/30/2019
Stručni nadzor gradnje
27.12.2019. 17.01.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/12/2019-A
Sustav za održavanje i operiranje pokusnih životinja
19.12.2019. 20.01.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/09/2019
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala
19.12.2019. 20.01.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/26/2019
Usluga tiskanja i distribucije sveučilišnog lista „Universitas“
10.12.2019. 07.01.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/29/2019
Građevinsko-obrtnički, strojarski i elektroinstalacijski radovi za dizalice topline i solare
5.12.2019. 07.01.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/28/2019-A
Adaptacija prostorija laboratorija u svrhu implementacije opreme i hladna soba
31.10.2019. 20.11.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/04/2019
Građevinski radovi na prilagođavanju postojećih prostorija - adaptacija
23.10.2019. 13.11.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/03/2019
Opremanje interijera studentskog doma Bruno Bušić
4.10.2019. 05.11.2019. sklopljeni ugovori
123456789