Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
MV/11/2021
Unutrašnje preuređenje i opremanje dijela prostorija II., III. i IV. kata zgrade na adresi Teslina 10 i 12 u Splitu
11.1.2022. 11.02.2022. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/08/2021
Usluga tiska i distribucije sveučilišnog lista „Universitas“ Split
20.12.2021. 12.01.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/06/2021-A
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
15.12.2021. 24.01.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/14/2021-A
Rekonstrukcija i prenamjena franjevačkog samostana u građevinu javne i društvene namjene
29.7.2021. 31.08.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/06/2021
Mikroskopi, sučelja i oprema za pripravu uzoraka
27.7.2021. 31.08.2021. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/02/2021
LABORATORIJSKA OPREMA
26.7.2021. 31.08.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2021
Laboratorijski uređaji
26.7.2021. 31.08.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/14/2021
Rekonstrukcija i prenamjena franjevačkog samostana u građevinu javne i društvene namjene
30.4.2021. 25.05.2021. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/13/2021
Ultrazvučni radar
9.3.2021. 30.03.2021 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
PP/03/2021
Usluga savjetovanja na području razvoja poslovanja
26.2.2021. 10.03.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/01/2021-A
Osobni automobil putem operativnog leasinga
25.2.2021. 18.03.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
PP/02/2020
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala - 5. grupa Oprema za pripremnu obradu životinjskog materijala
5.2.2021. 23.02.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/06/2021
Savjetovanje i zaštita intelektualnog vlasništva
25.1.2021. 16.02.2021. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
MV/01/2021
Osobni automobil putem operativnog leasinga
13.1.2021. 03.02.2021. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/13/2020
Usluga tiska i distribucije sveučilišnog lista „Universitas“
18.12.2020. 13.01.2021. sklopljeni ugovori
245678910Zadnji