Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0002853
Usluge upravljanja projektom i administracija
4.2.2018. 0:01:00 26.02.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0001167
Usluge mobilne telefonije
18.1.2018. 0:01:00 07.02.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0000643
Adaptacija zgrade Poljička cesta 35 u Splitu
11.1.2018. 0:01:00 02.02.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0024602
Multimedijska oprema
24.11.2017. 0:01:00 24.11.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0024497
Namještaj
24.11.2017. 0:01:00 14.12.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-002351
Universitas - sveučilišne novine
14.11.2017. 0:01:00 04.12.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0019959
Multimedijska oprema
28.9.2017. 0:01:00 18.10.2017. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0018970
Namještaj: 2. grupa predmeta nabave - Konferencijske sjedalice
15.9.2017. 0:01:00 05.10.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0018970
Namještaj: 1. grupa predmeta nabave - Razni namjestaj
15.9.2017. 0:01:00 05.10.2017. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0011085
Osobna računala
6.6.2017. 0:01:00 27.06.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0008398
Osobna računala
3.5.2017. 0:01:00 23.05.2017. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0027728
Tiskanje i distribucija UNIVERSITASA – hrvatske sveučilišne novine
13.12.2016. 0:01:00 10.01.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0026479
Uredski namještaj
28.11.2016. 0:01:00 20.12.2016. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0015315
Osobna računala
11.7.2016. 0:01:00 29.07.2016. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0014444
Uredski namještaj za zgradu 3 fakulteta
1.7.2016. 0:01:00 21.7.2016 sklopljeni ugovori
1234567