Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0019170
Usluga savjetovanja u provedbi javne nabave projekta KK.01.1.1.02.0018
8.5.2019. 10.06.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0001644
Difraktometar - XRD modularni sustav
18.1.2019. 19.02.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0001248
Sustav za masenu kromatografiju
14.1.2019. 12.02.2019. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2019/S 0F2-0000968
Zeta potenciometar
11.1.2019. 08.02.2019. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
15.02.2019.
Termoforeza
8.1.2019. 15.02.2019. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029969
Uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstva materijala
29.10.2018. 16.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029856
UNIVERSITAS – hrvatske sveučilišne novine
29.10.2018. 16.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0029713
Software za provedbu organizacijske reforme
26.10.2018. 15.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027664
Namještaj
9.10.2018. 29.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027640
Simulatori
9.10.2018. 05.11.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0027574
Uređaj za znanstveno-istraživačka ispitivanja polimernih kliznih ležajeva
9.10.2018. 20.11.2018. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0026512
Uređaji za istraživanje optičkih svojstava uzoraka
1.10.2018. 29.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0026014
Usluge izrade projektne dokumentacije za pripremu projekta u sklopu programa Obzor 2020
24.9.2018. 12.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0024548
Uređaji za karakterizaciju uzoraka i mehaničku obradu materijala
12.9.2018. 10.10.2018. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2018/S 0F2-0024145
Rekonstrukcija studentskog doma Bruno Bušić u Splitu
10.9.2018. 09.10.2018. sklopljeni ugovori
123468910Zadnji