Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
N-16-M-105661-160210
Usluge mobilne telefonije
17.2.2010. 0:01:00 26.02. 2010. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-105407-150210
Studentski indeksi
16.2.2010. 0:01:00 22.02.2010. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-153007-181209
Usluga tiskanja i distribucije
21.12.2009. 0:01:00 08.01.2010. sklopljeni ugovori
1234567