Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0059200
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji objekta "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u S
12.9.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0057611
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na objektu "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
6.9.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0043058
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Umjetničke akademije. Prostorna jedinica 4 na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu, arhitektonski projektanski nadzor prilikom izvo
20.7.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0041577
Projektori i platna za projekciju
17.7.2012. 0:01:00 06.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0040634
Školske ploče
13.7.2012. 0:01:00 02.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0039978
1. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split, dodatni radovi
12.7.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0033586
Školski namještaj
21.6.2012. 0:01:00 12.07.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0029714
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na po području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
13.6.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0026898
Usluge mobilne telefonije
4.6.2012. 0:01:00 26.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0021911
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
21.5.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0019334
Opskrba električnom energijom
14.5.2012. 0:01:00 04.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0016314
2. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
3.5.2012. 0:01:00 23.05.2012. u 14:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-00/0013097
Nepredviđeni radovi 1. faze rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
23.4.2012. 0:01:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-148735-141211
Usluga tiskanja i distribucije
15.12.2011. 0:01:00 21.12.2011. do 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-108319-010311
Opremanje namještajem "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
2.3.2011. 0:01:00 18.04.2011. u 12:00 h sklopljeni ugovori
12345678