Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0012146
Oprema za definiranje i nanošenje mikrostrukture na tankim filmovima i prateća oprema
23.3.2015. 04.05.2015. u 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0057849
osobna računala
16.12.2014. 09.01.2015. u 10:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0036140
osobna računala
24.7.2014. 26.8.2014 14:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0030248
Opskrba električnom energijom
18.6.2014. 10.07.2014. u 09:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 002-0007813
3.faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
17.2.2014. 14.03.2014. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 003-0003567
LabVIEW
27.1.2014. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2014/S 003-0003470
Tiskanje i distribucija sveučilišnog lista Universitas
12.12.2013. 8.01.2014. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 002-0080387
Osobna računala sa operativnim sustavom
25.9.2013. 15.10.2013. u 10:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 002-0049267
Opskrba električnom energijom
29.5.2013. 18.06.2013. do 11:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2013/S 003-0030910
Rekonstrukcija građevine Kopilica 5, Split
4.4.2013. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0086304
Osobna računala s operativnim sustavom
30.11.2012. 20.12.2012. do 09:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0082043
Tiskanje i distribucija sveučilišnog lista "UNIVERSITAS"
20.11.2012. 10.12.2012 u 11:00 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0059200
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji objekta "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u S
12.9.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0057611
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na objektu "Studentski dom i studentski centar" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
6.9.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0043058
Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju zgrade Umjetničke akademije. Prostorna jedinica 4 na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu, arhitektonski projektanski nadzor prilikom izvo
20.7.2012. sklopljeni ugovori
123456789