Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0018970
Namještaj: 1. grupa predmeta nabave - Razni namjestaj
15.9.2017. 05.10.2017. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0011085
Osobna računala
6.6.2017. 27.06.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2017/S 0F2-0008398
Osobna računala
3.5.2017. 23.05.2017. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0027728
Tiskanje i distribucija UNIVERSITASA – hrvatske sveučilišne novine
13.12.2016. 10.01.2017. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0026479
Uredski namještaj
28.11.2016. 20.12.2016. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0015315
Osobna računala
11.7.2016. 29.07.2016. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0014444
Uredski namještaj za zgradu 3 fakulteta
1.7.2016. 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0014456
Namještaj za laboratorije
1.7.2016. 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S002-0014481
Školski namještaj
1.7.2016. 21.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S002-0015315
Osobna računala
11.7.2016. 29.7.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2016/S 002-0005909
Namještaj za zgradu 3 fakulteta
18.3.2016. 27.04.2016 poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0039053
Namještaja za amfiteatre
22.12.2015. 13.01.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0038714
UNIVERSITAS – hrvatske sveučilišne novine
18.12.2015. 11.01.2016 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0035978
Oprema i komponenti za nadogradnju infrastrukture, (fantomska) glava; Set za širokopojasno mjerenje dielektričnih parametara tkiva Osciloskop za mjerenje dielektričnih parametara tkiva. RF senzor snag
17.11.2015. 14.12.2015 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2015/S 002-0035902
Wafer i supstrat CMOS čipova
16.11.2015. 07.12.2015 sklopljeni ugovori
Prvi2345681011