Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0041577
Projektori i platna za projekciju
17.7.2012. 06.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0040634
Školske ploče
13.7.2012. 02.08.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0039978
1. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split, dodatni radovi
12.7.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0033586
Školski namještaj
21.6.2012. 12.07.2012. u 11:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0029714
Dodatna usluga stručnog nadzora i konzaltinga (za sve vrste radova) nad izvođenjem dodatnih radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na po području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
13.6.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0026898
Usluge mobilne telefonije
4.6.2012. 26.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-0021911
Dodatni radovi prilikom izvođenja radova na izgradnji "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
21.5.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0019334
Opskrba električnom energijom
14.5.2012. 04.06.2012. u 12:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 002-0016314
2. faza rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
3.5.2012. 23.05.2012. u 14:00 sati sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
2012/S 003-00/0013097
Nepredviđeni radovi 1. faze rekonstrukcije građevine Kopilica 5, Split
23.4.2012. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-148735-141211
Usluga tiskanja i distribucije
15.12.2011. 21.12.2011. do 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-108319-010311
Opremanje namještajem "Zgrade Tri fakulteta" na području sveučilišnog kampusa Visoka u Splitu
2.3.2011. 18.04.2011. u 12:00 h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-106477-170211
Opskrba električnom energijom prostora Sveučilišta u Splitu
18.2.2011. 23.02.2011. u 09:00h sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-16-M-100795-110111
Usluga tiskanja i distribucije
12.1.2011. 27.01.2011. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
N-02-V-135733-230910
Usluge davanja kredita
24.9.2010. 15.10.2010. do 10:00h poništeni postupci
123456789