Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Unutrašnje preuređenje i opremanje dijela prostorija II., III. i IV. kata zgrade na adresi Teslina 10 i 12 u Splitu