Razvoj Sveučilišta

Razvoj Sveučilišta

Sveučilište u Splitu osnovano je 15. lipnja 1974. godine. Prilikom osnivanja u njegov sastav su ušle članice koje su već znatno ranije djelovale u svojim stručnim, znanstvenim i nastavnim područjima. Od 1945. do 1960. godine osnovano je nekoliko viših škola, primjerice 1945. godine Viša pedagoška škola u Splitu, čiji je pravni sljednik današnji Prirodoslovno-matematički fakultet. Zamah započinje 1960. godine kada su osnovani Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje (FESB), Kemijsko-tehnološki fakultet i Pravni fakultet te 1961. godine pedagoške akademije u Zadru i Splitu. Ekonomski fakultet i Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, utemeljeni su 1971. godine, tri godine kasnije Medicinski fakultet, a 1978. osnovan je Pomorski fakultet u Dubrovniku sa studijem u Splitu.

Umjetnička akademija i Pomorski fakultet u Splitu osnovani su 1997. godine , a godinu poslije više učiteljske škole u Splitu te Sveučilišni odjel za studij mora i pomorstva. Katolički bogoslovni fakultet integrirao se u Sveučilište 1999. godine, dok je 2001. osnovan Odjel za humanističke znanosti koji će četiri godine poslije prerasti u Filozofski fakultet. 2003. godine pripajanjem bivšeg Veleučilišta u Splitu sastavnica Sveučilišta postaje Odjel za stručne studije, koji izvodi isključivo stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije.

Godine 2005. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu mijenja naziv u Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije u Splitu. Tijekom 2007. godine izdvojen je Zavod za kineziologiju, a 2008. godine osnivaju se Kineziološki fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, mlade sastavnice Sveučilišta čiji su studiji jedni od najstarijih.

 

Dosadašnji rektori

Rektor Godina/e
Prof.dr.sc. Dinko Foretić 1974 - 1978
Prof.dr.sc. Pavao Domančić 1977 - 1980
Prof.dr.sc. Anton Afrić 1980 - 1982
Prof.dr.sc. Ivo Borković 1982 - 1984
Prof.dr.sc. Milojko Ćišić 1984 - 1987
Prof.dr.sc. Stjepan Lipanović 1987 - 1989
Prof.dr.sc. Josip Lovrić 1989 - 1992
Prof.dr.sc. Dražen Štambuk 1992/93
Prof.dr.sc. Petar Slapničar 1993-1998
Prof.dr.sc. Ivo Babić 1998 - 2002
Prof.dr.sc. Ivan Pavić 2002 - 2014
Prof. dr. sc. Šimun Anđelinović 2014-2018