Ciljevi održivog razvoja

Sveučilište u Splitu kroz svoju nastavu, istraživanje, javna događanja i aktivnosti doprinosi društvenom i ekonomskom blagostanju naše zajednice. 

U Strategiji Sveučilišta u Splitu 2021.-2025. naglasili smo da je održivost jedno od naših ključnih razvojnih načela. Predanost Sveučilišta u ostvarivanju održivosti kroz obrazovanje, istraživanje i razvoj, partnerstva, aktivnosti u zajednici te odgovorno poslovanje vidljiva je i kroz prikaz našeg doprinosa globalnim ciljevima održivog razvoja.

17 globalnih ciljeva održivog razvoja, koje su Ujedinjeni narodi usvojili 2015. godine poziv su na djelovanje kako bi se prevladali najveći izazovi za ljudski rod i naš planet te osiguralo do 2030. mir i prosperitet u cijelom svijetu.

Na ovim ćemo stranicama nastojati prikazati većinu naših inicijativa i aktivnosti koje doprinose svakome od ciljeva održivog razvoja. Na taj način želimo naš rad učiniti vidljivijim, a ujedno potaknuti naše studente, djelatnike i širu zajednicu na ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.

Svi djelatnici i studenti neku od svojih aktivnosti koje doprinose ciljevima održivog razvoja koja nije vidljiva na ovim stranicama mogu prijaviti na sdg@unist.hr.

 

S ciljem razmjene dobrih praksi s drugim sveučilištima, promocije i povećanja vidljivosti održivih aktivnosti, Sveučilište u Splitu od 2019. sudjeluje u Times Higher Education Impact rangiranju. U 2020. godini prikupili smo dokaze za 10 od 17 ciljeva globalnog razvoja, dok smo u 2021. to proširili na sve ciljeve. Ujedno, pripremili smo i drugo Izvješće o održivosti  za 2021. godinu.

 

Izvješće o ciljevima održivog razvoja 2020.