Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište u Splitu - Rektorat uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15). Zakon daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje Sveučilišta u Splitu:

Odluka

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službeniku za informiranje Sveučilišta u Splitu, i to:

  • putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama"  ili donijeti osobno u pisarnicu
  • na adresu Rektorat Sveučilišta u Splitu, Poljička cesta 35, od 8 do 16 sati
  • putem elektroničke pošte na adresu: sluzbenik.informiranje@unist.hr
 
 
Pisani zahtjev mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište
  • podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Sveučilište u Splitu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", broj 12/14. i 15/14.).
 
Obrasci: