Rektorat

GLAVNI TAJNIK

Filip Klarić-Kukuz mag.iur. Glavni tajnik
+385 21 348 163

URED REKTORA

Ivana Pletković oec. Voditeljica ureda rektora
+385 21 348 163
Nataša Musap Tajnica rektora
+385 21 348 163
Antonela Banovac bacc. admin. publ. Tajnica prorektora
+385 21 348 163
Jelena Kalinić mag. forenz. Tajnica prorektora

SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I KADROVSKE POSLOVE

Filip Klarić-Kukuz mag. iur. Glavni tajnik, Rukovoditelj Službe za ljudske resurse i kadrovske poslove
Krešimir Meić mag. iur. Stručni suradnik za kadrovske poslove i radne odnose
Ana Skejić dipl. iur. Stručna suradnica za kadrovske poslove i radne odnose
Tina Lovčić Voditeljica odsjeka za korespondenciju i administrativne poslove

SLUŽBA ZA PRAVNE, ADMINISTRATIVNE I OPĆE POSLOVE

Emanuel Čulić dipl. iur. Rukovoditelj službe za pravne, administrativne i opće poslove
+385 21 348 163
Jelena Gladović mr. sc. Rukovoditeljica odjela za pravne poslove
+385 21 348 163
Maja Mijatović dipl. iur. Stručna suradnica za opće poslove
+385 21 348 163
Anika Šimundić Administrativni referent za poslove pismohrane i protokola
Marko Mamut Vozač
361-433
Vjekoslav Bekavac Domar - kurir
+385 21 348 163
Marino Marijanović domar-kurir
Lenka Bašić Spremačica
Marija Erceg spremačica

SLUŽBA ZA FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENE POSLOVE I NABAVU

Jelena Hrga dipl.oec. Rukovoditeljica Službe za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu
Katja Kovačić dipl.oec. rukovoditeljica odjela za financije i računovodstvo
+385 21 348 163
Marija Kosanović str.spec.oec. rukovoditeljica pododsjeka za financijsko – računovodstvene poslove
+385 21 348 163
Tanja Jurić dipl.oec. voditeljica odjeljka za obračun plaća i drugih primanja
+385 21 348 163
Dajana Stolica dipl.oec. voditeljica odjeljka za praćenje projekata i programa
+385 21 348 163
Sojana Trbuhović oec. voditeljica ispostave za obračun plaća i drugih primanja
+385 21 348 163
Marija Prgomet mag.oec. stručna suradnica za obračun plaća i drugih primanja
+385 21 348 163
Jelena Vukić ekonomski tehničar voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova- osnovna sredstva
+385 348 163
Miranda Vatavuk ekonomski tehničar voditeljica odsjeka računovodstvenih poslova- financijski knjigovođa
+385 21 348 163
Edita Doris Anđelić bacc. admin.publ. blagajnica
+385 21 348 163
Ana Barišić mag.oec. stručna suradnica za financijsko poslovanje
+385 21 348 163
Ivan Rašetina struč.spec.oec stručni suradnik za financijsko poslovanje
Ivana Bakotin dipl.oec voditeljica odjeljka za nabavu
Marija Palaversa mag.oec. stručni savjetnik za nabavu
Bože Tadić univ.bacc.oec. viši stručni referent za nabavu
Marin Šodan dipl.oec. rukovoditelj odjela za financijsko upravljanje i kontrolu

SLUŽBA ZA KAPITALNE INVESTICIJE, RAZVOJ, IMOVINU I INFORMACIJSKU INFRASTRUKTURU

Lada Prkić dipl. ing. građ. Rukovoditeljica Ureda za kapitalne investicije
+385 21 361 433
Zdravko Ruščić dipl. ing. građ. Voditelj odjeljka za kapitalne investicije
+385 21 348 163
Leida Rizvan-Sikimić dipl. ing. el. Rukovoditeljica Ureda za informacijsku infrastrukturu
+385 21 348 163
Paula Vučemilović Šimunović dipl.iur. Savjetnica za imovinu i investicije
+385 21 348 163

SLUŽBA ZA NASTAVU, KVALITETU I KULTURU

Gabrijela Budimir dipl.novinarka Rukovoditeljica ureda za nastavu
+385 21 348 163
Jasminka Petko struč.spec.oec. voditeljica odjeljka za nastavu
+385 21 348 163
Silvija Rančić dipl.novinarka stručna suradnica za poslove nastave
+385 21 348 163
Zvonimir Sočo struč.spec.oec. stručni suradnik za poslove nastave
Branka Radić mag.mus. Stručna suradnica za praćenje nastavnih aktivnosti
+385 21 348 163
Sandra Domazet prof. Stručna suradnica za praćenje nastavnih aktivnosti
Zrinka Koludrović prof. Stručna suradnica u studentskoj službi za zajedničke, združene i međusveučilišne studije
Dijana Balić mag.oec Voditeljica odjeljka za kvalitetu
+385 21 348 163
Ivan Marin dipl.iur. Stručni suradnik za osiguravanje kvalitete u nastavi, znanosti i umjetnosti
Filipa Jelaska mag.soc. stručna suradnica za osiguranje ostalih vidova kvalitete
Antonija Žaja Čičak prof. Voditeljica odjeljka za odnose s javnošću
+385 21 348 163
Franka Babić prof. Stručna savjetnica za uređivanje internetskih stranica, komuniciranje i izdavaštvo
+385 21 348 163
Gordana Alfirević Administrativni referent za poslove odnosa s javnošću
Tonći Zakarija dipl.iur Savjetnik za poslove u području nastave i kvalitete
+385 348 163
mr.sc. Tea Knez stručna suradnica za upravljanje kvalitetom
Snježana Veršić mag.oec Stručna suradnica za poslijediplomske studije

SLUŽBA ZA ZNANOST, MEĐUNARODNU SURADNJU, PROJEKTE I TRANSFER TEHNOLOGIJE

Ana Ćosić prof. Rukovoditeljica ureda za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
+385 21 440 344
Sanja Mikačić Grubišić mag.soc. Stručna suradnica za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Erasmus+ stručna praksa, Erasmus+ mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja
Maja Sumina mag.oec. Stručna suradnica za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Erasmus+ studijski boravak
Ana Marinović prof. Stručna suradnica za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju
Dora Ganza mag.edu. Stručna suradnica za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Erasmus+ dolazna studentska mobilnost, Erasmus+ dolazna mobilnost nastavnog/nenastavnog osoblja
Kristina Šarić Adminstratorica za financijsko praćenje Erasmus+projekta/Administratorica bilateralnih i Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma
Nikola Balić mag.ing.comp. Rukovoditelj ureda za projekte i transfer tehnologije
Bruna Paušić MBA Voditeljica odjeljka za projekte i postakademsko zapošljavanje
Tonka Petričević mag.oec. Stručna suradnica za projekte
Tea Pezo mag.oec. Stručna suradnica za projekte
Marina Meić mag.paed.et edu.croat.philol. Stručna suradnica za projekte
Martina Čagalj mag.ing.agr stručna suradnica za znanost-projekt Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva
Boško Ljubenkov mag.ing.agr. Voditelj odjeljka za transfer tehnologije
mr.sc. Jagoda Dujić Voditeljica odjeljka za potporu prirodnih, biomedicinskih i biotehničkih znanosti
Jelena Fuštar Franulić mag.ing.chem voditeljica odjeljka za administrativne poslove na ICAST-u
Jadranka Radić mr.sc. voditeljica odjeljka za administrative poslove na ICAST-u

SLUŽBA ZA STUDENTE, STUDENTSKI STANDARD I STUDENTSKI SPORT

Toni Gamulin prof. Rukovoditelj Ureda za studente, studentski standard i studentski sport
Antonia Peroš dipl. psych. Rukovoditeljica odsjeka za savjetovanja studenata
+385 21 348 163
Ivan Bogdanović mag, educ. hist. phil. Voditelj ureda za studente s invaliditetom

Rad sa strankama: pon-pet: 09:00 – 13:30 ili po dogovoru s voditeljem ureda

Luka Subašić prof. Rukovoditelj odsjeka za studentski sport
+385 21 348 163
Franko Bilić mag. ing. agr. Stručni suradnik za studentski standard i studentske aktivnosti

ZAJEDNIČKA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Dr.sc. Zoran Miletić Rukovoditelj Zajedničke službe za unutarnju reviziju
+385 21 348 163
Boris Milat dipl. oec. Unutarnji revizor
+385 21 348 163
Nikolina Certa mag.oec. Unutarnja revizorica/Stručna savjetnica za poslove unutarnje revizije
+385 21 348 163
Tiana Matošić dipl. oec. Stručna suradnica za poslove unutarnje revizije
+385 21 348 163