Senat

Rektor

prof. dr. sc. Dragan Ljutić rektor

Prorektori Sveučilišta - u radu Senata sudjeluju bez prava glasovanja:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić prorektor za poslovanje
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić Prorektorica za znanost i inovacije
izv. prof. dr. sc. Željko Radić prorektor za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala
prof. dr. sc. Goran Kardum prorektor za nastavu
prof. dr. sc. Đurđica Miletić prorektorica za međunarodnu suradnju

Predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja koji je zaposlenik Sveučilišta:

docent Igor Čaljkušić

Čelnici sastavnica:

prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
prof. dr. sc. Srdjan Podrug dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Matko Erceg dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta
prof. dr. sc. Mirko Klarić dekan Pravnog fakulteta
prof. dr. sc. Maja Fredotović dekanica Ekonomskog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije
prof. dr. sc. Ante Tonkić dekan Medicinskog fakulteta
izv. prof. art. Edvin Dragičević dekan Umjetničke akademije
prof. dr. sc. Mladen Parlov dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta
doc. dr. sc. Maja Krželj pročelnica Sveučilišnog odjela za studije mora
izv. prof. dr. sc. Pero Vidan dekan Pomorskog fakulteta
Petar Pepur viši predavač v. d. pročelnika Sveučilišnog odjela za stručne studije
izv. prof. dr. sc. Damir Piplica pročelnik Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti
prof. dr. sc. Stipan Janković pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov dekanica Filozofskog fakulteta
prof. dr. sc. Damir Sekulić dekan Kineziološkog fakulteta
Ana Utrobičić viša knjižničarka ravnateljica Sveučilišne knjižnice
Ivan Žižić mag. educ. math. et inf. ravnatelj Studentskog centra

Predstavnici redovitih profesora:

prof. dr. sc. Mate Šantić
prof. dr. sc. Željko Domazet
prof. dr. sc. Snježana Tomić
prof. dr. sc. Tea Bilušić
prof. dr. sc. Želimir Dulčić
prof. dr. sc. Mirjana Siriščević
Kažimir Hraste prof. art.

Predstavnik kategorije - izvanredni profesori, docenti, suradnici, osobe u nastavnom zvanju

doc. dr. sc. Krešimir Dolić

Predstavnik kategorije - ostali zaposlenici (nenastavno osoblje)

Matko Matković

Predstavnici studenata poslijediplomskih studija

Mario Podrug
Gabrijela Matić

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih sveučilišnih studija

Antonio Župan
Tomislav Milošević
Roko Glavinović
Mateo Marušić

Predstavnica studenata stručnih studija

Antonela Čule