Senat

Rektor

prof. dr. sc. Dragan Ljutić rektor

Prorektori Sveučilišta - u radu Senata sudjeluju bez prava glasovanja:

prof. dr. sc. Tomislav Kilić prorektor za poslovanje
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić Prorektorica za znanost i inovacije
izv. prof. dr. sc. Željko Radić prorektor za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala
prof. dr. sc. Goran Kardum prorektor za nastavu
prof. dr. sc. Đurđica Miletić prorektorica za međunarodnu suradnju

Predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja koji je zaposlenik Sveučilišta:

docent Igor Čaljkušić

Čelnici sastavnica:

prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
prof. dr. sc. Sven Gotovac dekan Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Igor Jerković dekan Kemijsko-tehnološkog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Mirko Klarić dekan Pravnog fakulteta
prof. dr. sc. Maja Fredotović dekanica Ekonomskog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac dekan Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije
prof. dr. sc. Zoran Đogaš dekan Medicinskog fakulteta
izv. prof. art. Edvin Dragičević dekan Umjetničke akademije
prof. dr. sc. Mladen Parlov dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta
izv. prof. dr. sc. Josipa Ferri v.d. pročelnica Sveučilišnog odjela za studije mora
izv. prof. dr. sc. Pero Vidan dekan Pomorskog fakulteta
Ivan Akrap dipl. iur. - viši predavač pročelnik Sveučilišnog odjela za stručne studije
izv. prof. dr. sc. Ivica Filipović pročelnik Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti
prof. dr. sc. Stipan Janković pročelnik Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov dekanica Filozofskog fakulteta
prof. dr. sc. Damir Sekulić dekan Kineziološkog fakulteta
Mirta Matošić viša knjižničarka ravnateljica Sveučilišne knjižnice
Ivan Žižić mag. educ. math. et inf. ravnatelj Studentskog centra

Predstavnici redovitih profesora:

prof. dr. sc. Mate Šantić
prof. dr. sc. Željko Domazet
prof. dr. sc. Snježana Tomić
prof. dr. sc. Tea Bilušić
prof. dr. sc. Želimir Dulčić
prof. dr. sc. Mirjana Siriščević
Kažimir Hraste prof. art.

Predstavnik kategorije - izvanredni profesori, docenti, suradnici, osobe u nastavnom zvanju

doc. dr. sc. Krešimir Dolić

Predstavnik kategorije - ostali zaposlenici (nenastavno osoblje)

Matko Matković

Predstavnici studenata poslijediplomskih studija

Marina Crnjac
Piero Marin Živković

Predstavnici studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranih sveučilišnih studija

Josip Podrug
Zvonimir Kuzmanić
Josip Perkušić
Mateo Marušić

Predstavnica studenata stručnih studija

Antonela Čule