Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
25.9.2023.
Usvojena Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine Galerija slika
unist-logo-kruzni.jpg

Ciljevi

  • Cilj 11
  • Cilj 16
  • Cilj 17

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita 25.09.2023. usvojen je plan razvoja grada Splita pod nazivom „Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine“, dokument koji predstavlja temeljni strateški akt kojim se definira smjer razvoja grada Splita do 2030. godine. Na izradi dokumenta radilo je u različitim fazama od 2019. godine više od 200 stručnjaka sa Sveučilišta u Splitu, a lokalni koordinator izrade i praćenja provedbe strateškog dokumenta bila je Razvojna agencija Split - RaST d.o.o.. Analizom, stanja identificirani su problemi i izazovi, a Strategijom su se na participativan način definirali ciljevi i mjere koje se žele postići u navedenom razdoblju na području grada Splita.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17), plan razvoja jedinice lokalne samouprave predstavlja srednjoročni akt strateškog planiranja koji se izrađuje i donosi za razdoblje od pet do deset godina te se usklađuje sa strateškim dokumentima višeg reda, odnosno i sa nacionalnom razvojnom strategijom „Hrvatska 2030“. Strategijom razvoja grada definiraju se posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz dugoročnih akata strateškog planiranja, i to poštujući načela točnosti i cjelovitosti, učinkovitosti i djelotvornosti, odgovornosti i usmjerenosti na rezultat, kao i načela održivosti, partnerstva i transparentnosti.

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!