Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
7.7.2022.
Započela provedba PRIMA projekta SEAFENNEL4MED Galerija slika
CONSORTIUM.jpg MOTAR.jpg

Početak projekta "Inovativno- održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.) za povećanje agrobioraznolikosti, profitabilnosti, kružne ekonomije i otpornosti na klimatske promjene malih farmi Mediterana / Innovative sustainable organic sea fennel (Crithmum maritimum L.) - based cropping systems to boost agrobiodiversity, profitability, circularity, and resilience to climate changes in Mediterranean small farms" (SEAFENNEL4MED) koji je odobren u okviru natječaja PRIMA 2022 obilježen je održavanjem kick-off sastanka projektnih partnera 15. lipnja 2022. u botaničkom vrtu "Selva di Gallignano" u sklopu Politehničkog sveučilišta regije Marche, Ancona (Italija). Koordinator projekta je talijanski partner (Politehničko sveučilište regije Marche, Ancona), a projektni konzorcij uključuje Centar za istraživanje hrane i prehrane (CREA, Italija), Sveučilište u Splitu i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (Hrvatska), Sveučilište u Brestu (Université de Bretagne Occidentale, Francuska), Nacionalni istraživački institut za ruralni inženjering, vodu i šume (INRGREF, Tunis) i Sveučilište u Izmiru (Turska). Trajanje projekta je 36 mjeseci - počevši od 30. svibnja 2022. i ukupno je financiran s iznosom od  964 600 EUR.

Cilj projekta je istraživanje germplazme petrovca (motra) (C. maritimum L.) sa područja Sredozemlja koja je dobro prilagođena mediteranskom podneblju i klimatskim uvjetima (npr. nedostatak vode, uvjeti visokog saliniteta) za razvoj novih i održivih sustava ekološkog uzgoja, koji mogu (i) povećati otpornost poljoprivrednih sustava korištenjem agroekoloških principa koji doprinose nultim onečišćenjem; i ii) u konačnici, obzirom na ograničenja resursa i samog okoliša, ciljevi projekta su poboljšanje stabilnosti proizvodnje hrane i povećanje prihoda proizvođača.

Specifični ciljevi projekta su:

i) selekcija ekotipova petrovca dobro prilagođenih mediteranskom podneblju;

ii) uvođenje održivih sustava uzgoja za ekološku proizvodnju petrovca na području Mediterana;

iii) razvoj novih ili poboljšanje postojećih visokovrijednih proizvoda od ekološki uzgojenog petrovca;

iv) istraživanje potencijala nusproizvoda uzgoja i prerade petrovca u proizvodnji funkcionalne hrane/nutraceutika/poboljšivača tla;

v) demonstracija društveno-ekonomskih koristi, utjecaja na okoliš i održivosti predloženih inovacija;

 vi) diseminacija održivih rješenja za uzgoj i proizvodnju petrovca na području Mediterana.

Navedeni ciljevi će se postići zahvaljujući snažnoj sinergiji između 8 projektnih partnera iz 5 mediteranskih zemalja (Italija, Hrvatska, Francuska, Tunis, Turska), a koji uključuju javna sveučilišta, znanstvene institute, istraživačke organizacije, te proizvođača i prerađivača petrovca (Rinci Srl).

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!