Festival znanosti 2021

Festival znanosti 2021.

Festival znanosti je manifestacija kojoj je cilj približiti znanost javnosti, tijekom koje znanstvenici i studenti popularnim predavanjima, radionicama, tribinama, izložbama i drugim događanjima daju doprinos popularizaciji znanosti i motiviranju mladih ljudi na istraživanje i stjecanje novih znanja.

Kroz Festival znanosti promoviraju se znanstveni principi i znanstveni način mišljenja. Posebna ciljana skupina Festivala znanosti uvijek su djeca, jer kroz promociju znanosti cilj je zaintrigirati ih, potaknuti  na proučavanje okoline i svijeta, kao i nadahnuti neke od njih da se požele baviti znanošću. No do sada se u svim izdanjima Festivala znanosti Sveučilišta u Splitu nalazilo mnoštvo aktivnosti za sve uzraste, od vrtićke djece i učenika osnovnih i srednjih škola do opće populacije.

Usprkos brojnim izazovima zbog svima poznatih okolnosti uvjetovanih pandemijom COVID-19, Festival se održao od 10. do 15. svibnja, na temu Kultura znanosti, a provedeno je čak 79 aktivnosti (cjelokupan program Festivala s popisom svih aktivnosti, njihovim opisom, nositeljima te načinom održavanja i pripadajućim linkovima, dostupan je na poveznici na dnu stranice).

Većina aktivnosti se održavala online, uživo putem ZOOM platforme ili već snimljenih prezentacija, koje se nalaze na Youtube kanalu Sveučilišta u Splitu, dok se jedan dio materijala nalazi na stranici u tablici ispod. Dio aktivnosti koje su se uspjele odviti uživo, održavao se uz poštivanje svih epidemioloških mjera i preporuka.

Tema Festivala znanosti 2021 - Kultura znanosti: unatoč sveprisutnosti termina kultura znanosti, ono nema jedinstveno značenje. U anglosaksonskom govornom području ovaj termin koristi se kako bi se opisalo razumijevanje znanosti od strane javnosti pa se često uz termin kultura znanosti koristi i termin znanstvena pismenost.

Što je kultura i gradimo li kulturu znanosti?
Etimološki riječ kultura dolazi od latinske riječi colere koja znači nastanjivati, uzgajati, štititi, poštovati. Nastanjuje li znanost naše načine mišljenja, poštujemo li znanstvena otkrića, razumijemo li značaj istraživanja za svakodnevni život i njegovu kvalitetu, slijedimo li upute znanstvenika i stručnjaka, kako se borimo za vrednovanje znanosti i koliko smo uspješni u tome? Tko utječe na naša mišljenja, stavove, predrasude u doba kada je informacija dostupna svima ‐ ali ne i svijest o njezinom porijeklu, istinitosti i kvaliteti. Upravo kroz ovogodišnju temu „Kultura znanosti“ na razuman način nastojimo komunicirati kulturu znanosti u dijalogu između znanstvenika i javnosti s ciljem održavanja međusobnog razumijevanja i povjerenja

Nadamo se da se vidimo u jednako vedrom i uspješnom ozračju i sljedeće godine, na jubilarnom 20. Festivalu znanosti 2022.

 

Materijali dostupni na internet stranici

Naziv aktivnosti

Opis aktivnosti

Voditelji aktivnosti i suradnici

Ciljana publika

Vrsta materijala

Arduino na putu kroz znanost

U par jednostavnih i kratkih projekata za računalnu platformu Arduino proputovat ćemo kroz nekoliko znanstvenih pojmova i pojava (temperatura, svjetlost i slično).  Arduino je platforma koja objedinjuje programiranje i elektroniku u cjelinu i omogućuje učenje uz zabavu.

Mateo Ćavar, Nina Ćurković, Milana Dodig, Dora Boban (Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Djeca predškolskog uzrasta, Učenici nižih (1. - 4.) razreda osnovne škole, učenici viših (5. - 8.) razreda osnovne škole, srednjoškolci

Prezentacija

Budi kreativan! Pretvori otpad u umjetnost!

Od starih različitih materijala, predmeta, odjeće i obuće koju bismo odbacili, potaknut ćemo sudionike da izrade potpuno novi, funkcionalan predmet. Učenici i sudionici će izrađivati ukrase od plastičnih i papirnatih materijala i na taj način promicati princip ponovnog korištenja i recikliranja.

Ivana Vrca, mag.ing.cheming. et mag.oec. (Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet),
doc. dr. sc. Nives Kević (Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet),
doc. dr. sc. Ivana Restović (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet)

Djeca predškolskog uzrasta, Učenici nižih (1. - 4.) razreda osnovne škole, učenici viših (5. - 8.) razreda osnovne škole, srednjoškolci, studenti, opća populacija, djeca s posebnim potrebama

Prezentacija

Klasično i elektroničko nasilje među djecom

Prezentacija oblika klasičnog i elektroničkog nasilja, uloga djece u nasilju, te prevencija nasilja među djecom.

dr. sc.  Anna Alajbeg (Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Opća populacija

Prezentacija

Kultura vremena


 

Prezentacija ima za cilj odrediti pripadnost hrvatske kulture u okviru monokronične, odnosno polikronične podjele i osvijestiti neke različitosti u poimanju vremena među pripadnicima različitih kultura. Poznavanje neverbalnih elemenata, odnosno neverbalna pismenost preduvjet je uspješnosti svake međukulturne komunikacije. U taj kontekst spada i poimanje vremena, poglavito proučavanje i shvaćanje različitih kulturno uvjetovanih elemenata, kao što su primjerice brzina govora, točnost, kašnjenje, čekanje, percepcija prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti.

Mira Braović Plavša

Nina Sirković (Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje)

Srednjoškolci, studenti, opća populacija

Prezentacija

Tabu u diskursu

 

Prezentacija pod nazivom "Tabu u diskursu" istražuje različite oblike tabua u diskursu, pri čemu se "diskurs" definira kao pojam koji se odnosi na sve aspekte komunikacije (ne samo tekst, odnosno poruka, već i pošiljatelj, primatelj i neposredan komunikacijsko-situacijski kontekst). Cilj prezentacije je upoznati slušatelje s različitim tipovima zamjenskih jezičnih sredstava za izražavanje tabua u diskursu.                

dr. sc. Sandra Lukšić (Sveučilište u Splitu,

Filozofski fakultet)

Studenti

Prezentacija

Vizualni identitet Festivala znanosti u Splitu

Knjiga 1: Vizualni identitet festivala znanosti u Splitu, Analitički dio

Knjiga 2:  Vizualni identitet festivala znanosti u Splitu, Standardizacija

doc.art. Ljubica Marčetić Marinović, izv. prof.art. Dejan Kršić, Klementina Gvozdenović Tadin

Opća populacija

PDF dokument, Knjiga 1, Knjiga 2

Video škola robotike

Niz didaktičkih video uradaka o ovoj zanimljivoj djelatnosti namijenjenih za opću populaciju sa ciljem upoznavanja svijeta robotike i programiranja, kroz edukativan i zabavan sadržaj

Tomislav Nikolić (Zajednica tehničke kulture grada Splita)

Opća populacija

Poveznica na video

Virtualna likovna izložba pod nazivom: Likovna introspekcija u (samo)izolaciji

Virtualna izložba likovnih radova studentica diplomskog studija Likovne kulture i likovne umjetnosti na UMAS-u, koji su nastali u sklopu kolegija Metodika likovne kulture I i II, prošle i ove akademske godine tijekom nenormalne pandemijske situacije i većim dijelom virtualne nastave. Izložba bi imala naziv: "Likovna introspekcija u (samo)izolaciji". Kroz likovne izričaje studentice su propitivale osobno mentalno zdravlje pod pritiskom izolacije.

doc. dr. sc. Dunja Pivac, Ida Bugarić, mag. lik. kulture i lik. umjetnosti - stručna suradnica

Srednjoškolci, studenti, opća populacija

Poveznica na virtualnu izložbu 

Virtualna izložba: Od atoma do galaksije

Online izložba fotografija skupine autora

Tamara Rom, Petra Bilela, doc. dr. sc. Ivana Weber (Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet)

Opća populacija

Poveznica na virtualnu izložbu

Snaga i moć dječjeg crteža

Ovom aktivnosti želimo kod najmlađe dobne skupine djece, točnije predškolske djece, osvijestiti važnost očuvanja morskog ekosustava. Navedena aktivnost će se provesti  u dvije faze:

- prva faza (pred-aktivnost) - interaktivna on-line radionicu za vrtićku djecu na dan planeta Zemlje (22.4)

- druga faza – po završetku on-line radionice odgojiteljice će djecu potaknuti na likovno izražavanje te će nastali crteži služiti za ilustraciju edukativne slikovnice.

Barbara Zorica, Daria Ezgeta Balić, Slađana Curić Petričević (Dječji vrtić "Cvit Mediterana" - objekt "Rusulica"), Sandra Jovišić (Dječji vrtić "Cvit Mediterana" - objekt "Rusulica")

 

Djeca predškolskog uzrasta, učenici nižih (1. - 4.) razreda osnovne škole, djeca s posebnim potrebama

Prezentacija

Tragom arhivskih
muzikalija: revitalizacija glazbene baštine

U sklopu nacionalnog muzikološkog projekta "Glazbeni izvori Dalmacije u kontekstu srednjoeuropske i mediteranske glazbene kulture od 18. do 20. stoljeća" digitalizirano je više stotina arhivskih jedinica iz Glazbenog arhiva Franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku. U izlaganju će se predstaviti suvremeno notno izdanje Restijeva "Rekvijem" (2020.) te faze "oživotvorenja" rukopisne glazbene građe, od digitalizacije arhivskog materijala do prvog pokušaja "ozvukovljenja" zaboravljenih muzikalija.

Jelica Valjalo Kaporelo

Srednjoškolci, Studenti, Opća populacija

Prezentacija

 

Program aktivnosti