Na Sveučilištu u Splitu predstavljen projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

Strateški projekt Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) predstavljen je upravama sastavnica Sveučilišta u Splitu 11. srpnja 2019. Projekt čija ukupna vrijednost iznosi 196,8 milijuna kuna.izvodi se u razdoblju 2018.-2021., a financira se sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj

Svrha i glavni cilj projekta je izgradnja računalnoga i podatkovnoga oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, a doprinijet će povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva. Svim će institucijama i pojedincima iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja osigurati dugoročno dovoljne, pouzdane i održive informacijske i komunikacijske (IKT) resurse.

Korištenje zajedničkih nacionalnih resursa omogućit će značajne uštede te potaknuti kulturu dijeljenja resursa i podataka. Uspostava specijaliziranih timova vrhunsko osposobljenih stručnjaka tzv. e-znanstvenika predstavljat će novi organizacijski oblik korisničke podrške znanstvenicima i istraživačkim projektima, kako bi olakšao rad znanstvenika s vrhunskom tehnologijom koja im je na raspolaganju, a s ciljem poboljšanja kvalitete i relevantnosti samih istraživačkih aktivnosti.

U današnje vrijeme sveprisutnosti velike količine podataka (Big Data) i multidisciplinarnosti, znanost i visoko obrazovanje nezamislive su bez e-infrastrukture, odnosno njenih komponenti kao što su moderno opremljeni podatkovni centri, napredni računalni sustavi i podatkovna spremišta te širokopojasne komunikacijske mreže.

Nositelj projekta je Sveučilišni računarski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) koji ujedno koordinira i projektnim konzorcijem kojega još čine: Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković i CARNET.

Projekt predviđa uspostavu mreže sjedišta u četiri grada: Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Prezentacija s predstavljanja dostupna je u nastavku.

Vezani dokumenti