Društveni izazovi

Prioritet Društveni izazovi sastoji se od sedam društvenih izazova, odnosno, strateških prioriteta:

  • Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
  • Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
  • Sigurna, čista i učinkovita energija
  • Pametni, zeleni i integrirani promet
  • Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
  • Uključiva inovativna i promišljena društva
  • Sigurna društva