Industrijsko vodstvo

Prioritet Industrijsko vodstvo sastoji se od glavne komponente Vodstvo u razvojnim tehnologijama (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija: informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije, napredne proizvodnje i prerade i svemira.

Kroz ovaj prioritet se potiče i ojačava konkurentnost u navedenim područjima uz privlačenje privatnog kapitala u razvoj i inovacije, posebno namijenjenog poticanju malih i srednjih poduzeća koja se bave istraživanjem. U okviru ovog prioriteta još dvije aktivnosti su osobito važne za mala i srednja poduzeća: Pristup rizičnom kapitalu s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost Inovacija u malim i srednjim poduzećima pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.