Izvrsna znanost

Prioritet Izvrsna znanost sastoji se od četiri aktivnosti koje se provode kroz:

  • Europsko istraživačko vijeće (ERC) - jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
  • Buduće i nadolazeće tehnologije (FET) - jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
  • Aktivnosti MSCA (Marie Sklodowska Curie Actions) - podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanju istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnoj mobilnosti
  • Istraživačke infrastrukture (RI) - razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture

Ovaj prioritet osigurava dugoročnu konkurentnost europskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu kroz povećanje izvrsnosti europskog znanstvenog potencijala i poticanje neprestanog priljeva vrhunskih istraživača u Europu te omogućava pristup vrhunskoj istraživačkoj infrastrukturi.