Ostali programi i fondovi

IPA

Hrvatska je od 2007. godine do 2013., kada je postala članica Europske unije, koristila Instrument pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accession assistance). IPA je zamijenila dotadašnje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD.

Osnovni cilj programa IPA je pomoći državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU kako bi se pripremile za korištenje i provedbu strukturnih fondova.

Program IPA sastoji se od sljedećih pet komponenti:

IPA I - jačanje kapaciteta i izgradnja institucija
IPA II - prekogranična suradnja
IPA III - regionalni razvoj
IPA IV - razvoj ljudskih potencijala
IPA V - ruralni razvoj

Operativni programi u okviru III i IV komponente programa IPA su nakon ulaska u članstvo EU zamijenjeni Operativnim programima Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost i Razvoj ljudskih potencijala.

Republika Hrvatska će narednih nekoliko godina i dalje provoditi projekte financirane kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA), integrirani pretpristupni fond Europske unije za Hrvatsku za razdoblje 2007-2013. godine.

Za koordinaciju programa IPA u Hrvatskoj zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a za financijsko upravljanje Ministarstvo financija.

Više informacija na: http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=497 i http://www.mfin.hr/hr/ipa.

TEMPUS

TEMPUS (Trans - European Mobility Scheme for University Studies) je program namijenjen modernizaciji visokog obrazovanja država u okruženju Europske unije kroz međusveučilišnu suradnju država članica Europske unije s državama partnerima iz regija Zapadnog Balkana, istočne Europe, srednje Azije, sjeverne Afrike i Bliskog istoka.

Strukturne mjere pridonose razvoju i reformi sustava i institucija visokog obrazovanja u državama partnerima u svrhu jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti, te približavanja EU trendovima.

Više informacija pronađite ovdje