Obavijest o otvaranju poziva - BLUEMED Call for Strategic Start-up Actions on Blue Growth

Konzorcij BLUEMED CSA objavio je otvaranje poziva Call for Strategic Start-up Actions on Blue Growth in the Mediterranean.

Na poziv se mogu prijaviti pravne osobe koja žele ući u partnerstvo s najmanje tri druge organizacije iz različitih zemalja, uključujući jednu zemlju koja nije članica EU te jedno privatno poduzeće, kako bi organizirali niz sastanaka s ciljem pripreme studije izvodljivosti, studije predviđanja ili pilot studije o temama koje su ključne za budućnost Plavog rasta u Sredozemlju (Blue Growth in the Mediterranean), vodeći se dokumentom BLUEMED SRIA (BLUEMED Strategic Research and Innovation Agenda).

Očekuje se da prijave uključuju inovativan i multidisciplinaran pristup okrenut budućnosti. Zainteresirane strane trebaju pažljivo pročitati upute i uvjete za prijavu (Terms of Reference).

Svako odabrano partnerstvo financirat će se s najviše 32.000,00 EUR, što obuhvaća troškove organizacije triju radionica/sastanaka s ciljem izrade prijedloga studije.

Prijave se podnose putem online obrascanajkasnije do 15. srpnja 2018.

Za detaljnije informacije može se kontaktirati: startupactions@bluemed-project.eu

BLUEMED je istraživačka i inovacijska inicijativa za promicanje plave ekonomije (blue economy), suradnjom među zemljama Sredozemnog bazena. Radi se o referentnoj strategiji mediteranskih zemalja putem zajedničke suradnje s ciljem zdravog, sigurnog i produktivnog Sredozemnog mora. Inicijativa BLUEMED doprinosi stvaranju novih plavih poslova, društvenog blagostanja i održivog rasta u sektoru mora i pomorstva, putem implementacije dokumenta BLUEMED Strategic Research and Innovation Agenda (BLUEMED SRIA).