Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Objavljen je poziv za prijave projektnih prijedloga KK.01.1.1.07 Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
 
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
 
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
 
Područje: IRI
 
Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
 
Prijavitelji: Javna znanstvena organizacija
 
Raspoloživost sredstava:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.
Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.
 
Svrha (cilj) poziva
Usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.
 
Detaljne informacije o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje