Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije - produženje roka za prijavu i prva izmjena dokumentacije

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije - produženje roka za prijavu i prva izmjena dokumentacije

Objavljena je prva izmjena dokumentacije otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, K.K.01.1.1.07, čime je produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga za navedeni poziv do 27. srpnja 2018.

Izmijenjena dokumentacija objavljena je na poveznici središnje stranice EU fondova.