Još jedna izmjena Indikativnog godišnjeg plana PDP-a u sklopu OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Stanje na dan 20.07.2018.

Još jedna izmjena Indikativnog godišnjeg plana PDP-a u sklopu OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Stanje na dan 20.07.2018.

Objavljen je ažurirani indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2018. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Indikativni godišnji plan sadrži popis poziva i rokova te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Indikativni godišnji plan pronađite ovdje.