Održan otvoreni dan simulatora na Pomorskom fakultetu

Pomorski fakultet Split je u petak, 27. rujna, otvorio vrata kako bi predstavio najveći sustav simulatora na ovom dijelu Jadrana, nabavljenih u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PF-ST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“. 

Kako je naglasio izv.prof.dr.sc. Pero Vidan, dekan Pomorskog fakulteta, riječ je o još jednom koraku ka postizanju izvrsnosti Fakulteta. Naime, uz poboljšanje uvjeta za studiranje, korist od nabavljenih simulatora bit će vidljiva kroz znanstvene radove i suradnju s gospodarstvom. Dekan je zahvalio rektoru Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Draganu Ljutiću na suradnji i potpori, a posebnu zahvalu je posvetio prof. Ivanu Komaru, predstavniku Pomorskog fakulteta na projektu.
Ivana Jadrić iz Ureda za projekte i transfer tehnologije Sveučilišta u Splitu istaknula je kako je ukupna vrijednost projekta 85.142.157,88 kuna, pri čemu je iznos koji sufinancira EU 82.870.870,38 kuna.

Doc. dr. sc. Goran Belamarić je predstavio nautički sustav simulatora, poslije čega je asistent Ladislav Stazić govorio o brodostrojarskom sustavu simulatora. Posjetitelji su imali prigodu razgledati laboratorije simulatora te iskušali ponašanje brodova u različitim vremenskim uvjetima.
Otvoreni dan simulatora održao se u organizaciji Sveučilišta u Splitu i Pomorskog fakulteta, a podržalo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Posjetili su ga brojni predstavnici suradnih tvrtki Pomorskog fakulteta, poput Brodosplita, "PCE" - Pomorskog centara za elektroniku, Brodospasa, Jadroplova, Hrvatske ratne mornarice, Hrvatskog hidrografskog instituta, Tankerske plovidbe, BSS... kao i kolege sa sveučilišta u Zadru, Dubrovniku te Crne Gore.