Predstavljene brojne aktivnosti manifestacije "Europska noć istraživača"

Pokusi, radionice, prezentacije, edukativne izložbe, vožnja školskim brodom „Popaj“ samo je dio brojnih aktivnosti u kojima će moći sudjelovati posjetitelji manifestacije „Europska noć istraživača" u petak, 27. rujna, od 17 do 22 sata u podrumima Dioklecijanove palače, na Rivi i u prostorima Mediteranskog instituta za istraživanje života.

Sva događanja predstavljena su u srijedu, 25. rujna, na konferenciji za medije u Rektoratu Sveučilišta, a o njima su tom prigodom govorili prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, prorektorica za znanost i inovacije, Tonka Petričević iz Ureda  za projekte i transfer tehnologije, dr.sc. Branka Bernard iz Mediteranskog instituta za istraživanje života, dr.sc. Goran Zdunić i dr.sc. Tomislav Radić iz  Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša te dio predstavnika sastavnica Sveučilišta koje sudjeluju u programu: doc. dr. sc. Sagita Mirjam Sunara s Umjetničke akademije i Toni Ljubić sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti.

-  Manifestacija „Europska noć istraživača“ tradicionalno se održava posljednjeg petka u mjesecu rujnu diljem Europske unije. U splitskom programu uz šest fakulteta, akademiju i tri odjela Sveučilišta u Splitu, sudjeluju Mediteranski institut za istraživanje života (MEDILS) i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša. Za ovu prigodu znanstvenice i znanstvenici će interaktivnim sadržajem djeci i odraslima približiti znanost i svoj rad – istaknula je prorektorica Vranješ Markić.

Tonka Petričević, koordinatorica projekta, kazala je kako su glavnoj manifestaciji prethodile brojne predaktivnosti, dok je za petak pripremljeno čak 18 događanja, od vožnje školskim brodom, preko nagradnih igara i pokusa, predstavljanja mediteranskog bilja, brige o zdravlju i važnosti temeljnih medicinskih znanja do praktičnih aktivnosti o otiscima prstiju, kao i upoznavanja s anatomijom umjetničkih djela i učenje o tehnikama koje se koriste u istraživanju njihove slojevite strukture.

Organizacija „Europske noći istraživača“ je glavna aktivnost projekta „Techno-Past Techno-Future; European Researchers´ Night“ koji je financiran u sklopu Okvirnoga programa EU-a za istraživanje i inovacije 2014. – 2020. – Obzor 2020., a kojega koordinira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji sa sljedećim ustanovama: Institut za društvena istraživanja, Institut Ruđer Bošković, Staroslavenski institut, Institut za jadransku kulturu i melioraciju krša, Mediteranski institut za istraživanje života, British Council, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Puli, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Državni zavod za intelektualno vlasništvo, Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište Sjever i Hrvatska zaklada za znanost.

Detaljan program „Europske noći istraživača“ u Splitu nalazi se u prilogu.

 

Vezani dokumenti