U Bruxellesu održan TCA na temu komunikacija i diseminacije Erasmus+ projekata

U organizaciji belgijske Erasmus+ nacionalne agencije, dana 6. i 7. svibnja 2019. u Bruxellesu održana je aktivnost transnacionalne suradnje (TCA): “Communication and dissemination: on the (right) use of tools and media in Erasmus+ projects“. Na aktivnosti je sudjelovalo osoblje Ureda za projekte i transfer tehnologije kao administrativna podrška u provedbi Erasmus+ projekta strateškog partnerstva SpeculativeEDU.

Prilagođeno projektima Erasmus+, program je uključio predavanja iz područja komunikacije, event management-a i vizualnih komunikacija te interaktivne workshopove. Poseban naglasak bio je na društvenim mrežama i blog/vlog aktivnostima.

Sudjelovanje na TCA-u sufinancirala je Agencija za mobilnost i programe Europske unije.