Erasmus +

Programom Erasmus+ podržavaju se tri ključne aktivnosti za koje se može ostvariti financiranje: KA1, KA2 i KA3. Projektni prijedlozi Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica najčešće se prijavljuju na pozive KA2, i to „Strateška partnerstva“ i „Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja“. Međutim savjetujemo da se informirate i o ostalim mogućnostima financiranja kroz vodič programa Erasmus+.

U nastavku možete pronaći informacije o kategorijama troškova za projekte Strateških partnerstva i Jačanja kapaciteta u području visokog obrazovanja.

KA2 - Strateška partnerstva

Za projekte Strateških partnerstva, prihvatljivi troškovi se dijele na nekoliko kategorija. Potpora za većinu troškova, izuzev izvanrednih troškova i potpore za posebne potrebe, određena je jediničnim doprinosima zadanim od strane Europske komisije koji se mogu pronaći u vodiču programa Erasmus+. U nastavku prenosimo opise tih troškova.

Troškovi upravljanja i provedbe projekta odnose se na troškove planiranja, koordinacije i komunikacije između partnera, financijsko-računovodstveno praćenje projekta, te određene lokalne projektne aktivnosti. Potpora za ove troškove određena je istim jediničnim doprinosom za sve partnere (za koordinatora je doprinos veći) a obračunava se po broju mjeseci trajanja projekta.

Transnacionalni projektni sastanci odnose se na troškove sudjelovanja na sastancima između partnera koji sudjeluju u projektu. Potpora je namijenjena za pokrivanje troškova putovanja i života, a obračunava se jediničnim doprinosom po sudioniku i putnoj udaljenosti između mjesta polaska i odlaska. Udaljenosti se računaju pomoću kalkulatora za izračun udaljenosti Europske komisije.

Intelektualni rezultati odnose se na materijalne rezultate projekta kao što su kurikulumi, pedagoški materijali, otvoreni obrazovni sadržaji, informatički alati, analize, studije, metode uzajamnog učenja i slično. Potpora za iste može se ostvariti za strateška partnerstva koja podržavaju inovacije, a obračunava se po danu rada/kategoriji osoblja i temeljem jediničnog doprinosa za državu u kojoj je osoblje zaposleno.

Diseminacijska događanja odnose se na nacionalne i transnacionalne konferencije, seminare i događanja na kojima se razmjenjuju i šire intelektualni rezultati ostvareni u okviru projekta (događaji s multiplicirajućih učinkom). Potporu za ove troškove može se ostvariti samo strateška partnerstva koja podržavaju inovacije i pod uvjetom da su izravno povezani s intelektualnim rezultatom, dok se obračunava prema broju domaćih i inozemnih sudionika.

Aktivnosti osposobljavanja, podučavanja i učenja odnose se na određene aktivnosti koje se provode u svrhu ostvarenja projektnih ciljeva. Aktivnosti podrazumijevaju mobilnost osoblja i studenata, a mogu biti kratkoročne (5 dana do 2 mjeseca) ili dugoročne (2 mjeseca do 12 mjeseci). Potpora je namijenjena za pokrivanje troškova putovanja, života te, ukoliko primjenjivo, jezičnu pripremu.

Potpora za posebne potrebe namijenjena je za dodatne troškove sudionika što uključuje i dodatne troškove za osobe s posebnim potrebama i osobe u pratnji za transnacionalne aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja. Potpora za ove troškove obračunava se temeljem stvarnih prihvatljivih troškova, a programom se financira 100% iznosa tih troškova.

Izvanredni troškovi odnose se na podugovaranje ili nabavu robe i usluga koje iz opravdanih razloga ne može pružiti niti jedna od partnerskih organizacija u projektu (ne uključuje opremu za redovan rad!). Potpora za ove troškove ostvaruje se u iznosu od 75% ukupnog iznosa stvarnih prihvatljivih troškova i u maksimalnom iznosu od €50.000,00 po projektu. Podugovaranje zadataka upravljanja projektom nije prihvatljivo.

KA2 - Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

Za projekte Jačanja kapaciteta u području visokog obrazovanja troškovi se dijele na troškove osoblje, troškove putovanja i života, oprema, i podugovaranje. U daljnjem tekstu objašnjavamo definiciju tih troškova te način na koji se obračunava doprinos za iste.

Troškovi osoblja odnose se na doprinos za osoblje koje radi na izvršavanju zadaća izravno nužnih za postizanje projektnih ciljeva. Troškovi osoblja su podijeljeni na četiri kategorije: voditelj, istraživač/učitelj/trener, tehničar i administrator. Potpora se obračunava na temelju jediničnih troškova države u kojoj je osoblje zaposleno i po danima rada na projektu, s tim da kategorija osoblja ovisi o aktivnostima koju osoblje izvršava a ne o tituli ili statusu. Troškovi osoblja ne smiju preći 40% ukupnog iznosa tražene potpore za projekt.

Troškovi putovanja odnose se na troškove putovanja studenata/osoblja od mjesta podrijetla do mjesta u kojoj se provodi aktivnost i natrag, s tim da se mjesto održavanja aktivnosti mora izvršavati u državama koje sudjeluju u projektu. Potpora se obračunava jediničnom doprinosom na temelju putne udaljenosti od mjesta polaska do mjesta dolaska. Iznosi jediničnih doprinosa po udaljenosti mogu se pronaći u vodiču programa Erasmus+ dok se udaljenost računa pomoću kalkulatora za izračun udaljenosti Europske komisije.

Troškovi života odnose se na troškove dnevnica, smještaja, lokalnih i javnih prijevoza, zdravstvenog osiguranja te ostalih troškova koji mogu nastati za vrijeme trajanja aktivnosti zbog koje se ostvaruje putovanje. Potpora se obračunava jediničnim doprinosima po danu za osoblje i studente, čiji se iznosi mogu pronaći u vodiču programa Erasmus+.

Oprema se odnosi na doprinos za kupljenju opremu koja je nužna za provedbu projekta. Potpora se može ostvariti samo za kupnju opreme koja je potrebna za partnerske države u projektu. Potpora se obračunava na temelju stvarnih troškova i financira se u iznosu od 100%. Ukupni iznos troškova opreme ne smije preći 30% ukupnog iznosa tražene potpore za projekt.

Podugovaranje se odnosi na troškove koji su nužni za provedbu projekta, poput financijskih revizija ili vanjskog postupka osiguravanja kvalitete. Ovi se troškovi financiraju u iznosu od 100%, ali ne smiju biti veći od 10% ukupnog iznosa tražene potpore za projekt. Podugovaranje zadataka upravljanja projektom nije prihvatljivo.