Strukturni i investicijski fondovi

Europski strukturni i investicijski fondovi obuhvaćaju pet programa (Europski socijalni fond, Europski fond za obnovu i razvoj, Konkurentnost i kohezija, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo). Neovisno o kojem se programu radi, uz svaki poziv se mogu pronaći i „Upute za prijavitelje“ koje je potrebno proučiti s obzirom da se u njima, između ostaloga, definiraju prihvatljivi troškovi i omjer financiranja tih troškova.

Najčešće se radi o podjeli troškova na izravne (neposredne) i neizravne (posredne).

U izravne prihvatljive troškove ubrajaju se troškovi koji su neposredno povezani s provedbom projekta odnosno jednog ili više ciljeva projekta, poput troškova plaća za zaposlene koji rade na provedbi projektnih aktivnosti, troškova putovanja na sastanke i troškove sudjelovanja u aktivnostima projekta, nabave opreme, troškova vanjskih usluga poput najma prostora ili savjetodavne usluge, te  promotivne aktivnosti.

U neizravne prihvatljive troškove ubrajaju se operativni troškovi koji nastaju u povezanosti s izravnim aktivnostima projekta i koji nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, kao što su troškovi za administraciju ili osoblje, troškovi upravljanja, zapošljavanja, knjigovodstva, čišćenja, telefona, vode ili električne energije. Budući da je neizravne troškove teško precizirati, oni su procijenjeni u iznosu koji predstavlja 20% izravnih prihvatljivih troškova projekta sukladno ugovorenom iznosu i neovisno o odobrenim izravnim prihvatljivim troškovima nakon izvještajnog razdoblja.

U projektima Europskih strukturnih i investicijskih fondova, za razliku od programa Erasmus+, podugovaranje zadataka upravljanja projektom je prihvatljivo.

Za detaljne informacije savjetujemo proučavanje mrežne stranice strukturnih i investicijskih fondova.