Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Sklapanje ugovora može biti vrlo dugotrajan proces i obično uključuje pregovaranje oko uvjeta.

Ovisno o programu, nakon što ste bili uspješni u svom prijedlogu, Europska komisija će vas pozvati na pregovore. Faza pregovaranja je iznimno bitna, jer se tada trebaju uzeti mnoge činjenice u obzir, a plan rada treba biti finaliziran. To uključuje izradu potrebnih prilagodbi budžeta i provjeru Grant Preparation Forms (gpfs). Nakon što su gpfs potpisani, možete početi s oglašavanjem radnih mjesta za osoblje potrebno na projektu.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Osnovni pravni instrument kojim se reguliraju prava i obveze davatelja i korisnika sredstava je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, tzv. Grant Agreement.

Sadržaj ugovora ovisi o programu, odnosno o EU fondu u okviru kojega je raspisan natječaj temeljem kojega se dodjeljuju sredstva. 

Sadržaj ugovora ovisi o programu kojim se dodjeljuju sredstva i vrsti tijela s kojim se ugovor sklapa. Ugovori su najčešće standardizirani, odnosno njihov je sadržaj poznat već u fazi pripreme projektne dokumentacije. Ugovori se sastoje od općeg i posebnog dijela, s posebno razrađenim podacima o proračunu, provedbi i kontroli projekta te zaštiti intelektualnog vlasništva. Često je u Ugovoru sadržan Opis projekta (Description of Work, DoW).

Za svaku promjenu stavki ugovora, potrebno je obratiti se ugovornom tijelu.