Upravljanje projektom

Upravljanje EU projektom uključuje stalno administrativno i financijsko-računovodstveno praćenje provedbe projekata. Administrativno i financijsko-računovodstveno praćenje podrazumijeva planiranje i praćenje izvršavanja aktivnosti projekta u odnosu na plan rada uz praćenje usklađenosti uplata i isplata s ugovorenim budžetom.

Upravljanje projektom uključuje upravljanje budžetnim kategorijama. Osnovne kategorije sadrže trošak osoblja, opreme, troškove službenih putovanja, diseminaciju, podugovaranje (subontracting), ostale direktne i indirektne troškove (overhead).

Uz navedeno, aktivnosti praćenja projekta uključuju upravljanje resursima, zapošljavanje kadrova, kontinuiranu komunikaciju sa svim uključenim stranama, isplate naknada za rad na projektu, javnu nabavu, upoznavanje sa stavkama ugovora, financijsko i tehničko izvještavanje, izradu potrebnih odluka i vođenje raznih evidencija. Potrebno je osigurati provedbu projekta na ugovoren način uz predaju svih potrebnih izvješća unutar zadanih rokova.

Važno je na vrijeme razmisliti o mogućim situacijama ili problemima koji se mogu pojaviti u provedbi projekta, kao što su pitanje određivanja postotka radnog vremena koji se može deklarirati kao rad na projektu ili postupak provođenja javne nabave. Ako ipak postoje problemi u bilo kojem od aspekata upravljanja projektom, potrebno ih je pravovremeno otkriti i ukloniti ili ublažiti. U tom smislu Ured za projekte i transfer tehnologije pruža pomoć voditeljima projekta kod procedura izvještavanja, praćenja isplaćivanja i ostalih situacija.

Više informacija o zapošljavanju na projektu, upravljanju troškovima i diseminaciji potražite na sljedećim poveznicama: