Gojmir Radica – Zeleni smjer u uporabi brodskih dizelskih motora

Zeleni val u domeni pogonskih sustava već je ozbiljno zahvatio autoindustriju, a širi se i na druge vrste transporta s ciljem zamjene pogona na fosilna goriva ekološki prihvatljivim opcijama. U morskom prometu već postoje komercijalni i rekreacijski brodovi na elektropogon, koji se razvijaju sporije u odnosu na cestovni promet zbog zahtjeva za većom snagom motora i količinom energije.

Prof. dr. sc. Gojmir Radica, šef katedre FESB-a za toplinske strojeve, voditelj je HRZZ-ovog istraživačkog projekta IP-2020-02-6249: Poboljšanje učinkovitosti, smanjenje štetnih emisija i hibridizacija brodskog energetskih sustava, kojim se nastoji realizirati zelene alternative. Jedna od njih je vezana za korištenje vodika kao goriva, o kojem se dosada govorilo jedino kao o vodikovim gorivnim člancima koji stvaraju struju za pogon, a ne i o vodiku kao gorivu za motore. Razmatranjem hibridnih tehnologija sa obnovljivim izvorima energije, projektni tim s voditeljem profesorom Radicom, želi na energetski najučinkovitiji način smanjiti štetne emisije te na taj način osuvremeniti pogonske sustave putničkih brodova i trajekata. Tehnologija gorivnih članaka je već zaživjela te njoj stremi i pomorstvo, no riječ je ipak i dalje o pilot-projektima.

Cilj istraživačkog projekta je ispitivanje i optimiranje koncepta hibridnih sustava s alternativnim izvorima energije i primjena vodikovih tehnologija za smanjenje ispuštanja toksičnih emisija, pogotovo dušikovih oksida NOx. Razlog moguće zamjene dizel goriva alternativnim gorivima koji sadrže više udjela vodika, dijelom je ekološke politike EU-a, kako bi se štetne emisije linijskih brodova koji plove Jadranom gotovo potpuno otklonile. Za to nije nužno kupovati nove motore, ali je nužna gradnja solarnih postrojenja i vjetroelektrana za proizvodnju vodika elektrolizom, što su zemlje na sjeveru Europe već započele.

Profesor Radica godinama se bavi povećanjem efikasnosti dizelskih motora – osobito brodskih, a na planu postizanja čišćeg dizelskog ispuha na katedri razvija softver koji daljinski može pratiti parametre rada motora. Takav softver korisnicima može reći mnogo o radu motora, koji se može maksimalno optimizirati u smislu povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija. Na motor se postavlja uređaj koji prati sve njegove bitne funkcije tijekom rada te im podatke dostavlja daljinski, a oni ih potom softverom obrađuju, odnosno mijenjaju pojedine parametre i analiziraju učinke. Sustav je instaliran na nekoliko brodova te je tim vršio istraživanja pojedinih pogona, s tim da ga stalno dodatno razvijaju.

Prije istraživačkog projekta HRZZ-a za zeleni smjer u uporabi brodskih i dizelskih motora, prof. dr. sc. Gojmir Radica bio je mentor na projektu Formula student, koji je nastao kada su studenti Udruge za primijenjeno strojarstvo (UPS) napravili formulu s kojom su u rujnu 2013. na natjecanju u Italiji „Formula SAE Italy & Formula Electric Italy“ osvojili 34. mjesto od 52 ekipe. Sa svojom formulom sudjelovali su na natjecanjima u Češkoj i Mađarskoj te je tu stasala nova, mlađa ekipa „formulaša“ sa starijim kolegama kao mentorima. Profesor je vodio Grupu za termodinamičke analize radnog procesa motora s unutarnjim izgaranjem, dijagnostiku i optimizaciju te je surađivao sa svjetski poznatim proizvođačima motora, poput MAN-B&W, Wärtsilä – Sulzer i Caterpillar.