Igor Jerković - Istraživanje kemije prirodnih organskih spojeva

Prof. dr. sc. Igor Jerković s Kemijsko-tehnološkog fakulteta na Sveučilištu u Splitu bavi se istraživanjem kemije prirodnih organskih spojeva. Profesor istražuje niskomolekularne organske spojeve vršnih para („headspace“) mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) uz analizu plinskom kromatografijom sa spektrometrijom masa (GC-MS). U okviru svojih znanstvenih aktivnosti, također određuje „headspace“ profile, biomarkere, monoterpene, C9- i C13-norizoprenoide, derivate benzena, niže alifatske alkohole, aldehide, ketone, estere, spojeve sa sumporom i dušikom i ostalo.

Od osobitog interesa prof. Jerkoviću su eterična ulja, koja se bez provedenog kemijskog profiliranja i određivanja kvalitete ne mogu plasirati na tržište, te monoterpeni, seskviterpeni, isparljivi neterpenski spojevi (fenilpropanski, kumarinski, alifatski i dr.), metode destilacije, ekstrakcije i frakcioniranja izolata), kemotipovi te njihove GC-MS analize. U sklopu istraživanja kemije prirodnih organskih spojeva, prof. dr. sc. Jerković istražuje i artefakte odnosno produkte Maillardovih reakcija i/ili Streckerovih degradacija iz prirodnih izvora bogatih ugljikohidratima i aminokiselinama, kao i artefakte hidrodestilacije odnosno oksidaciju terpena, reakciju hidrolize, pregradnju i ostalo. U središtu istraživanja profesora Igora Jerkovića nalaze se i poluisparljivi organski spojevi, točnije ultrazvučna ekstrakcija otapalima, superktitična CO2 ekstrakcija, kemijski profili i biomarkeri, norizoprenoidi, derivati šikiminskog biogenetskog puta, viši alifatski spojevi, produkti lipidne oksidacije, komponente biljnih voskova i ostalog, te kemijska raznolikost. Za potrebe gospodarstva, kao što je prethodno navedeno, određuje se kemijski sastav eteričnih ulja kako bi se ona mogla plasirati na tržište, pri čemu njihova cijena ovisi o sastavu koji se utvrđuje analizom. U području aroma aktualno je brendiranje i zaštita geografskog porijekla proizvoda, posebno prehrambenih, gdje se traže kemijski markeri koji ukazuju na geografsko ili botaničko porijeklo.