Jure Radnić - Smanjenje potresnih sila na građevine

Prof. dr. sc. Jure Radnić, s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, trenutno znanstveno djeluje u okviru projekta “Eksperimentalna provjera mogućnosti primjene kamenih oblutaka za protupotresnu izolaciju građevina”, financiranog od strane HAMAG-BICRO-a te projekta „Seizmička izolacija osnove građevine s uporabom prirodnih materijala - testiranje s potresnom platformom i numeričko modeliranje”, financiranog od HRZZ-a. U opsežnim, detaljno planiranim i sustavno eksperimentalno provođenim istraživanjima, pomoću potresne platforme u Laboratoriju za potresna ispitivanja na FGAG u Žrnovnici, utvrđeno je da više razmatranih seizmičkih izolacija od pretežito prirodnih materijala ispod temelja mogu značajno smanjiti potresne sile na građevine.

Među optimalne provjerene seizmičke izolacije baze građevine spadaju najjednostavnije izolacije od sloja kamenih oblutaka debljine 30 cm te osobito takva ista u kombinaciji s geomrežom na vrhu sloja. Optimalno provjerene seizmičke izolacije takve vrste namijenjene su za kruće zgrade s periodom osciliranja do oko 0.3 s, temeljene na čvršćem tlu. U odnosu na klasično temeljenje, izolacije mogu smanjiti potresne sile za prosječne tipove potresa do oko 25% za niže razine naprezanja (uslijed slabijih potresa) te do oko 35% za granično stanje nosivosti, uslijed razornih potresa. Cijena takvih izolacija je niska, dok im je izvedba brza i jednostavna. U praksi se očekuje njihova široka primjena, osobito kod nižih krutih zgrada i manjih mostova. Prof. dr. sc. Jure Radnić, u okviru istraživanja, također je razvio nelinearni numerički model za seizmičku analizu konstrukcija s opisanom seizmičkom izolacijom, a u okviru provedenih istraživanja izrađena je jedna doktorska disertacija te je objavljeno osam radova u vodećim svjetskim časopisima, kao i na nekoliko različitih skupova.