Predrag Miščević - Problem mekih stijena u geotehnici

Meke stijene su problem koji je poznat, ali nije dovoljno prepoznat u svijetu. Radi se o sedimentnim stijenama koje u trenutku iskopa imaju visoku čvrstoću, kopaju se po svim uzancama kopanja čvrstih stijena, ali nakon djelovanja atmosferilija dolazi do njihove degradacije i problema koji struci još uvijek predstavljaju nepoznanicu. Lapori se, primjerice, koriste za izradu nasipa, a često se ubrzo potom dogode neočekivano velika slijeganja materijala te posljedično nastanak klizišta. Prof. dr. sc. Predrag Miščević, voditelj Katedre za geotehniku na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, istražuje rastrošbu mekih stijena, kakvih ima dosta na splitskom području. Profesor također radi na saniranju i stabilizaciji kosina, a krajnji mu je cilj definirati pravilnike kojih će se trebati držati da bi se izbjegli neželjeni efekti pri ovakvoj gradnji. Prof. dr. sc. Miščević radi, između ostaloga, i na razvoju granulometrijskog sastava nasipa koji neće biti podložan problemima dodatnog slijeganja.

Geotehnički laboratorij na FGAG-u opremljen je uređajima za direktno smicanje tla i stijena, za ispitivanje točkaste čvrstoće stijena te uređajem za ispitivanje indeksa postojanosti stijena, presom za ispitivanje jednoosne tlačne čvrstoće stijena, geološkim spektrometrom, edometrima i ostalim inventarom potrebnim za geomehaničku klasifikaciju tla. Na raspolaganju je i terestrički laserski skener (geodetski uređaj za 3D skeniranje terena dometa do 1000 m) uz prateću opremu i softver za analizu podataka i projektiranje.