Vlasta Bonačić-Koutecký – Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju

Prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić-Koutecký priznata je među vodećim znanstvenicima u teorijskom području tehnologije na nanoskali. Svoju znanstvenu karijeru razvila je na vodećim američkim (Johns Hopkins, Baltimore) i europskim sveučilištima (Humboldt, Berlin). Međunarodnu reputaciju je stekla otkrićima novih koncepata u fotokemiji, zatim u dizajnu novih materijala pomoću metalnih nanoklastera s jedinstvenim katalitičkim i optičkim svojstvima, te razvitkom novih metoda za optimalnu kontrolu laserskih polja. Njena istraživanja su otvorila novo područje tehnologije na nanoskali temeljeno na funkcionaliziranim metalnim nanoklasterima s malim brojem atoma, koji pokazuju jedinstvena strukturna, optička i reaktivna svojstva bazirana na kombinaciji molekularnih i metalnih karakteristika. Vizionarsko vodstvo u istraživačkoj zajednici ostvarila je razvijajući mreže kolaborativnih projekata s eksperimentalnim grupama na sveučilištima u Lyonu, Ženevi, Ulmu, Würzburgu, Freiburgu, Berlinu, Boulderu i Penn­Stateu.

Vlasta Bonačić- Koutecký vodi na Sveučilištu u Splitu Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju - integracija Mediteranske regije (STIM) i njegov projekt STIM- REI, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) koji povezuje istraživanja (R) s inovacijom (I) i edukacijom (E) kroz tri područja.

Prvo područje je napredna tehnologija na nanoskali s fokusom na obnovljive izvore energije razvojem novih materijala za solarne ćelije i gorivne članke, kao i na nanotehnologiju za medicinsku dijagnostiku dizajnom novih nanostrukturiranih biosenzoričkih materijala. Potom je unutar drugog područja Vode i Okoliša uključena zaštita kvalitete vode, utjecaj klimatskih promjena te plava biotehnologija/morski bioresursi za bioekonomiju. Područje Edukacije uključuje poticanje kreativnosti mladih istraživača upotrebom i primjenom moderne opreme u svrhu povezivanja s poduzetništvom u području prirodnih znanosti. Dodatno su pokrenuti novi projekti kao uzgoj mikroalgi u svrhu proizvodnje vodika za razvoj zelenog transporta, što povezuje tehnologiju na nanoskali s vodom i okolišem, kao i konstrukcija mikrogorivnih članaka na vodik koji mogu služiti za napajanje neuroloških instrumenata sa širokom primjenom. Cilj Centra izvrsnosti je povezivanje različitih područja istraživanja što omogućuje otvaranje novih znanstvenih disciplina putem premosnice između fizike, inženjerstva, kemije i biologije te između teorijskog i eksperimentalnog područja. Time se ujedinjuju aktivnosti 11 istraživačkih timova sa Sveučilišta u Splitu (FESB, FGAG, PMF, ICAST,) MedILS-a i Instituta Ruđer Bošković. Temeljem znanstveničinih otkrića u području metalnih nanoklastera kao i fotokemijskih procesa u organskoj kemiji, omogućeno je istraživanje unutar STIM-REI projekta u područjima nanokatalize za obnovljive izvore energije i nano-bio senzorike za medicinsku dijagnostiku, kao i dizajna povećanja efektivnosti florescencije organskih boja za pretvaranje sunčeve energije u toplinu. Znanstveni ciljevi njezina tima se ostvaruju kroz nove metalo-organske materijale za katalizatore u svrhu proizvodnje vodika za različite primjene, za upotrebu malih metalnih nanoklastera za detekciju karbonilacije na proteinima “in vivo” i “in-vitro” u kontekstu pronalaženja oštećenja odgovornih za razna oboljenja, potom za dizajniranje novih organskih boja za efikasne transparentne luminiscentne koncentratore koji bi omogućili pretvaranje sunčeve energije u toplinu u kućanstvima. Unutar opisanog koncepta najnoviji rezultati mladih istraživača/doktoranada Napredne tehnologije na nanoskali pod mentorstvom znanstvenice objavljeni su mnogobrojnim znanstvenim časopisima značajnog faktora odjeka, popraćeni naslovnim stranicama. Ova postignuća pokazuju da je unutar splitskog Sveučilišta na Centru izvrsnosti STIM moguće postići znanstveno istraživačke rezultate na svjetskoj razini unutar internacionalnog umreženja, što dokazuje da mladi istraživači razvoj svog znanstvenog puta mogu ostvariti u Splitu. STIM - REI nije samo financirani projekt, već je njegova održivost na postignutim ciljevima, kao i znanstvenom razvitku mladih istraživača, od ključne važnosti za splitsko Sveučilište, njegovu međunarodnu vidljivost i konkurentnost.