Prijava projekta i službena procedura na Sveučilištu u Splitu

Svi koji planiraju prijaviti projekt u kojem bi Sveučilište u Splitu sudjelovalo kao nositelj ili partner trebaju ispuniti on-line Obrazac obavijesti o namjeri prijave projekta.

Molimo Vas da obrazac popunite i pošaljete najkasnije 15 radnih dana prije roka za prijavu projekta. U roku od 3 radna dana povratno ćemo Vas kontaktirati i uputiti u daljnju proceduru.

Ured za projekte i transfer tehnologije Vam može pružiti podršku i praktičnu pomoć u procesu prijave.

Napomene u procesu prijave projekata kroz on-line sustave

Većina EU projekata zahtijeva korištenje elektronskih prijavnih sustava. Takvi sustavi podrazumijevaju prethodnu registraciju prijavitelja, odnosno koordinatora koji obavlja registraciju u ime konzorcija.

Najčešći od njih je Funding and Tenders Portal, čije korištenje je obvezno za prijavu projekata u okviru programa Erasmus+ i Obzor 2020. Svi prijavitelji i partneri obvezni su registrirati svoju ustanovu radi dobivanja PIC broja u okviru programa Erasmus+. Portal je ujedno i mjesto evidencije svih ustanova koje sudjeluju u EU projektima. 

Često se odličan projektni prijedlog mora odbiti radi toga što nije ispravno poslan. Uz provjeru jesu li ispunjeni svi administrativni uvjeti, bitno je pripaziti na detalje kao što su maksimalni broj znakova, stranica i sl. Često je potrebno ispuniti obrasce dostupne na mrežnim stranicama Europske komisije, kao što su obrazac ''Financijska identifikacija (Financial identification form)'' i obrazac ''Pravna osoba (Legal Entity Form)''.

Kontakt osoba pri ustanovi koja upisuje ovlaštene osobe za potpisivanje ugovora, pravnih dokumenata i financijskih izvještaja i podatke o ustanovi na Portalu je LEAR (Legal Entity Appointed Representative). 

Česta zabluda je da morate lobirati za projektni prijedlog da mu daju bilo kakvu šansu za uspjeh. Naime, procjena se vrši ponajprije od strane neovisnog stručnjaka pa će lobiranje za prijedlog na razini Europske komisije imati neznatan učinak. Međutim, u nekim slučajevima je poželjno obratiti se Europskoj komisiji, primjerice radi savjeta o tumačenju tema poziva ili u svrhu lobiranja za uključivanje teme u svojim programima rada.

Nakon prijave

Nakon primitka prijave, ugovorno tijelo provjerava udovoljava li prijava administrativnim kriterijima i o rezultatima provjere izvještava prijavitelja. Prijave koje su prošle administrativnu provjeru dalje se vrednuju. Formira se indikativna lista projekata predloženih za financiranje. Prijavitelje čiji su projekti predloženi za financiranje poziva se na potpisivanje ugovora, nakon čega se počinje s provedbom projekta.