Procjena i planiranje proračuna

Ured za projekte i transfer tehnologije prije slanja projektnog prijedloga provjerava troškove kako bi se osiguralo da oni ispunjavaju sveučilišna i projektna pravila. 

Prije slanja konačnih obrazaca, provjerite jesu li obuhvaćeni svi troškovi koji bi mogli nastati provedbom projektnih aktivnosti, uključujući radno vrijeme osoblja, putne troškove za sve sastanke s koordinatorima i partnerima, trošak revizije, itd.

Budući da svaki poziv ima vlastite kriterije u svezi prihvatljivosti troškova, obavezno je proučiti svaki poziv zasebno.

Odabirom jedne od sljedećih poveznica, pristupit ćete informacijama o vrstama troškova u okvirima programa Obzor 2020. i Erasmus+ te o vrstama troškova u okviru Strukturnih i investicijskih fondova:

Prijavitelji projekata prilikom prijave moraju dokazati posjedovanje dovoljnih financijskih kapaciteta nužnih za financiranje projekta. U većini slučajeva sudjelovanje u projektu će uključivati angažman vlastitih sredstava prijavitelja, kroz sufinanciranje i/ili predfinanciranje projekta.