Izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju

Težeći atraktivnom, otvorenom i održivom europskom tržištu rada za istraživače, Europska
komisija je 2005. godine usvojila preporuke koje opisuju načela zapošljavanja i radne uvjete istraživača: Europsku povelju za istraživače i Kodeks o njihovom zapošljavanju. Europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojima rade, dok se Kodeks o zapošljavanju istraživača odnosi na jednakost u postupcima zapošljavanja za sve istraživače u Europi i povećava transparentnost u njihovom zapošljavanju i radu. Povelja također opisuje odgovornosti istraživača u pogledu etičkih normi, zakonskih i ugovornih obveza.

Ova dva dokumenta, namijenjena istraživačima, njihovim poslodavcima i financijerima u javnom i privatnom sektoru, ključni su elementi politike EU za jačanje karijere istraživača. Istraživačke su karijere u Europi razlomljene na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili sektorskoj razini, što Europi ne dopušta da u potpunosti iskoristi svoj znanstveni potencijal. Povelja i Kodeks osiguravaju istraživačima uživanje istih prava i obveza u bilo kojoj zemlji Europe.

Sveučilište u Splitu je 29. travnja 2010. potpisalo Deklaraciju o pristupanju „Europskoj povelji za istraživače“ i „Kodeksu o zapošljavanju istraživača“, čime se obvezalo osigurati transparentne postupke zapošljavanja i jednak tretman svih prijavitelja. Cilj je osigurati poštene uvjete za istraživače, s jasnom namjerom unapređenja Europskog istraživačkog prostora.

Zapošljavanje i razvoj sposobnog akademskog osoblja prepoznato je kao ključno za ostvarenje ambicija Sveučilišta u Splitu kao međunarodno orijentiranog istraživačkog sveučilišta.
Europska komisija je 2013. godine nagradila Sveučilište u Splitu logotipom ljudskih resursa Izvrsnosti u istraživanju, čime je ono prepoznato kao pružatelj kvalitetnog radnog okruženja za istraživače.

logo_strategy_hr_0

Nagrada za izvrsnost u istraživanju se dodjeljuje organizaciji koja se za nju prijavi nakon temeljite interne analize kadrovske politike i općih uvjeta, vodeći se zakonodavstvom, sporazumima i drugim smjernicama, kao i vanjskom procjenom. Od institucija koje dobiju nagradu se očekuje da imaju, održavaju i razvijaju poticajno i djelotvorno radno okruženje za istraživače. Nagrada također potvrđuje predanost Sveučilišta poštenim i transparentnim postupcima zapošljavanja i ocjenjivanja te njihovom stalnom razvoju.

Internal analysis and Action plan_2013

Internal Review for Interim Assessment_2015

Sveučilište u Splitu je, za obnavljanje nagrade izvrsnosti u istraživanju, razvilo Internu reviziju s novim akcijskim planom 2020-2022, u koji su ugrađena načela otvorenog i transparentnog zapošljavanja na temelju zasluga.

Internal review_2019

Odluka Senata_Internal Review_2019

 

OTM-R Politika Sveučilišta u Splitu

 

Cilj politike otvorenog, transparentnog i meritornog zapošljavanja istraživača (OTM-R Politike) je poboljšati i učiniti objektivnima postupke zapošljavanja na Sveučilištu i njegovim sastavnicama, kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve prijavitelje i time povećala mogućnost zapošljavanja najboljih istraživačkih kandidata.

OTM-R Politika je zasnovana na sljedećim načelima:
1. Otvorenost prema javnosti
2. Transparentnost
3. Jednaka dostupnost
4. Izbor utemeljen na stručnosti/zaslugama
5. Kompetencije članova povjerenstava za evaluaciju pristupnika

OTM-R Politiku je Senat donio 31. listopada 2019. godine.

OTM-R Politika

OTM-R Policy

Odluka Senata_OTM-R Politika_2019

OTM-R Checklist_2019

Odluka Senata_OTM-R Checklist_2019


Više informacija o ovoj inicijativi dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije.