Izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju

Izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju

Izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju

Želeći postići atraktivno, otvoreno i održivo europsko tržište poslova za istraživače, Europska komisija je 2005. usvojila preporuke koje opisuju načela zapošljavanja i radne uvjete istraživača: Europsku povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača. Europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojima oni rade, a Kodeks o zapošljavanju istraživača upućuje na jednakost postupka zapošljavanja prema svim istraživačima u Europi i povećanje transparentnosti procesa novačenja i zapošljavanja.


Sveučilište u Splitu usvojilo je Europsku povelju za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača 29. travnja 2010.


Europska komisija je dodijelila Sveučilištu u Splitu logo izvrsnosti ljudskih resursa u istraživanju 2013. godine. Europska komisija nagrađuje institucije koje udovoljavaju preporukama opisanim u Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača. Stručnjaci Komisije ocjenjuju ove institucije kao organizacije koje poduzimaju mjere za uspostavu optimalnih radnih uvjeta, poboljšanje profesionalnog razvoja i pružanje okvira za transparentno zapošljavanje istraživača.


Više informacija o ovoj inicijativi dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

 

Vezani dokumenti

Endorsement_letter_hrs4r

Internal analysis and Action plan_2013

Internal Review for Interim Assessment_2015

Internal review_2019

OTM-R Checklist_2019

OTM-R Politika