Sveučilišni Ured za projekte i transfer tehnologije promovira uključivanje i sudjelovanje sveučilišne zajednice u komercijalizaciji intelektualnog vlasništva i projektima EU fondova i programa.

Osnovne zadaće Ureda možemo podijeliti u tri osnovne skupine:

  • informiranje sveučilišne zajednice o mogućnostima financiranja istraživanja, razvoja i inovacija te sudjelovanja u projektima EU fondova i programa,
  • savjetovanje i pružanje podrške pri prijavi i provedbi projekata,
  • administrativno i financijsko-računovodstveno praćenje projekata u kojima Sveučilište u Splitu sudjeluje kao nositelj, partner ili treća strana.

 

Služba za znanost, međunarodnu suradnju i projekte

Nikola Balić mag.ing.comp. Rukovoditelj ureda za projekte i transfer tehnologije
Ivana Vuka mag.biol.et oecol.mar Voditeljica odjeljka za transfer tehnologije
Bruna Paušić MBA Voditeljica odjeljka za projekte i postakademsko zapošljavanje
Tonka Petričević mag.oec. Stručna suradnica za projekte
Tea Pezo mag.oec. Stručna suradnica za projekte
Marina Meić mag.paed.et edu.croat.philol. Stručna suradnica za projekte
Mia Šundov mag.oec. Stručna suradnica za projekte