EUSA

EUSA – European university sport association (EUSA)
Krovna je organizacija sveučilišnog sporta u Europi osnovana u Beču u studenom 1999. Organizacija udružuje nacionalne saveze, sveučilišta, timove, individualne natjecatelje, volontere i ostale sudionike u više od 45 zemalja diljem Europe. Najvažniji projekti ovog europskog saveza su Sveučilišna prvenstva Europe (EUC) koja se održavaju svake „neparne“ godine u 19 sportova te u novije vrijeme Europske sveučilišne igre koje su zamišljene kao europska varijanta Univerzijade, odnosno objedinjivanje europskih prvenstva (također svake dvije godine). Studenti Sveučilišta u Splitu nastupe na natjecanjima pod ingerencijom EUSA-e mogu izboriti osvajanjem državnih natjecanja unutar Unisport Hrvatska sustava natjecanja.