UniST rekreacija

Studenti tijekom cijele godine imaju se prilike svaki dan, potpuno besplatno, baviti sportsko-rekreativnim aktivnostima:
• UniST Workout – grupni oblik vježbanja u dvorani na Kampusu;
• Pedala&patika - škola trčanja na Marjanu;
• Škola penjanja–učenje tehnike sportskog penjanja u dvorani PK Marulianus;
• Tečaj plesova–učenje latinoameričkih plesova u dvorani na Kampusu;
• Izleti, Studentske sportske subote, esports, pub-kvizovi.
Najveća jednodnevna manifestacija je Studentski dan sporta&aktivizma u kojem se uz brojna sportsko-rekreativna natjecanja održavaju prezentacije studentskih udruga koje djeluju na području Sveučilišta u Splitu.